,

Argentyna: Odnaleziono XVIII-wieczną książkę, skradzioną z biblioteki rzymskiej

przez Monika Pietryga

XVIII-wieczna książka, opisująca historię Bazyliki Św. Piotra, skradziona w ubiegłym roku z prywatnej biblioteki w Rzymie, została odnaleziona w księgarni w Buenos Aires.

Odnaleziony tom wchodzi w skład kolekcji 120 skradzionych woluminów o wartości przekraczającej milion euro. Jest historią słynnej kopuły, wieńczącej Bazylikę Watykańską i relacją z przebiegu jej prac restauracyjnych. Dzieło autorstwa profesorów akademickich oraz architekta Giovanniego Poleniego, zostało wydane przez drukarnię działającą przy seminarium w Padwie.

 

Pełny tytuł książki brzmi: „Memorie Istoriche Della Gran Cupola Del Tempio Vaticano, E De’ Danni Di Essa, E De’ Restoramenti Loro Divisi In Libri Cinque. Alla Santita Di Nostro Signore Papa Benedetto XIV”, co w przybliżeniu można przełożyć: „Historyczne wspomnienia o Wielkiej Kopule Bazyliki Watyńskiej, jej uszkodzeniach i pracach renowacyjnych, podzielone na pięć ksiąg. Do Jego Świątobliwości Papieża Benedekta XIV”.

 

Zabytkowy wolumin został odzyskany dzięki działaniom, podjętym przez Wydział Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w argentyńskiej siedzibie Interpolu, po tym, jak włoska policja zwróciła się o pomoc międzynarodową.

 

Książka jest już bezpieczna i czeka w biurze Interpolu na formalny wniosek władz włoskich, który umożliwi jej powrót do Rzymu.

Poprzedni

Najlepsze wakacje tylko we włoskiej Toskanii!

Strajk transportu publicznego w Mediolanie

Następny

Dodaj komentarz