Badanti i baby sitter – powstają regionalne rejestry profesjonalistek

przez bedy

„Albi Professionali” to rejestry zawodowe, w których gromadzone są dane osobowe oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach wykonawców danego zawodu.
We Włoszech istnieją różne rejestry i stowarzyszenia wykonawców określonego zawodu, do których można wpisać się zazwyczaj po uzyskaniu określonych kwalifikacji zawodowych lub po zdaniu specjalnego egzaminu państwowego.
Rejestry te i stowarzyszenia powstały w dużej mierze z troski o bezpieczeństwo obywateli, którzy mają dzięki nim, możliwość sprawdzenia czy np. lekarz, adwokat, architekt, z którego usług zamierzają skorzystać, rzeczywiście posiada wymagane kwalifikacje i jest akredytowany do wykonywania zawodu.
Wpis do tego typu rejestru jest obowiązkowy dla specjalistów wielu dziedzin, a w wielu przypadkach jego brak jest karalny na podstawie prawa karnego (np. osoba prowadząca praktykę lekarską nie wpisana do albo podlega surowej karze – włącznie z pozbawieniem wolności).
Dowiedz się więcej na: <a

Poprzedni

Abruzja – zaczarowana kraina, zwiedzanie, zdjęcia

Świat przywitał Nowy Rok!

Następny

Dodaj komentarz