,

Cmentarz na Monte Cassino pod ochroną państwa

przez Patrycja Kaminska

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert podpisał w Rzymie umowę między rządami RP i Republiki Włoskiej o grobach wojennych dotyczącą opieki nad grobami i cmentarzami w obu krajach.

Prace nad umową, zawartą z włoskim odpowiednikiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Komisariatem Generalnym do spraw Uczczenia Poległych na Wojnie, trwały kilka lat. Strona polska podkreśla, że najważniejszy jest sam fakt zawarcia takiego porozumienia, gdyż do tej pory nie było umowy dwustronnej, która regulowałaby sprawy związane z opieką nad polskimi i włoskimi grobami.

 

Chodzi tu między innymi o polski cmentarz wojenny na Monte Cassino, wokół którego wcześniej dochodziło do niejasności na temat kompetencji w sprawach jego remontu i konserwacji. Wcześniej Włosi podpisali takie umowy z innymi krajami. 

Przedstawiciele polskiej dyplomacji powiedzieli, że zawarcie umowy ułatwi między innymi realizację projektu budowy Centrum Informacyjnego na cmentarzu Monte Cassino, o co zabiega Związek Polaków we Włoszech przy współudziale ambasady RP w Rzymie. Centrum takie miałoby upamiętnić wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie Włoch i jednocześnie służyć promocji wiedzy o Polsce.

Poprzedni

Metro w Rzymie niebezpieczne i zatłoczone

Plaga fałszywych pieniędzy we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz