Czas pracy i urlopy wypoczynkowe we Włoszech

przez redakcja

We Włoszech maksymalny czas pracy nie może przekraczać limitów określonych przez prawo i umowy zbiorowe. Godziny pracy w sektorze publicznym i prywatnym regulowane są Dekretem nr 66 z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Regulacje te stosuje się do wszystkich typów aktywności zawodowej, publicznych lub prywatnych, z wyjątkiem górników, personelu zatrudnionego na statkach
i samolotach, kierowców ciężarówek oraz pracowników szkół.

Generalnie tygodniowy czas pracy we Włoszech nie może przekroczyć 48 godzin, łącznie z godzinami nadliczbowymi (40 godz. pracy/tydzień + maksymalnie 8 nadgodzin). Wyjątkiem są niektóre sektory podlegające specjalnym uregulowaniom prawnym z powodu szczególnego charakteru aktywności (np. marynarze, piloci, kierowcy ciężarówek).

Praca w nadgodzinach regulowana jest umową zbiorową. W przypadku braku takiej umowy, praca w ramach godzin nadliczbowych regulowana jest umową pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w wymiarze maksymalnym 250 nadgodzin rocznie. Każdy pracownik ma prawo do ciągłej, 11-godzinnej przerwy na odpoczynek pomiędzy kolejnym dniem pracy, a raz na tydzień do 24-godzinnej przerwy, zwykle obejmującej niedzielę.

Pracownikowi należy się przerwa jeżeli czas pracy przekracza 6 godzin. Poprzez pracę w nocy rozumie się pracą wykonywaną przez przynajmniej 7 następujących po sobie godzin, rozciągających się pomiędzy północą a 5 rano. Pracy w nocy bezwzględnie nie mogą wykonywać kobiety w ciąży, od momentu stwierdzenia ciąży, do pierwszych urodzin dziecka. Do pracy w godzinach nocnych nie są także zobligowani: kobieta, która wychowuje dziecko w wieku do lat 3 lub ojciec dziecka, pracownica lub pracownik samotnie wychowujący dziecko do lat 12 mieszkające w tym samym domu, pracownik lub pracownica mający pod opieką osobę niepełnosprawną.

Urlop wypoczynkowy

W trakcie roku pracownikowi przysługują ustawowo 20 dni urlopu wypoczynkowego, który nie może być zastąpiony odszkodowaniem z tytułu niewykorzystanego urlopu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zostaje przerwany stosunek pracy. Dodatkowo każdy pracownik ma prawo do 10 dni świątecznych wolnych od pracy.

Poprzedni

Rodzaje umów o pracę we Włoszech

Wynagrodzenie za pracę we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz