Dofinansowanie dla osób, które chcą legalnie zatrudnić „badante”

przez bedy

Inicjatywa prowincji mediolańskiej mająca na celu przeciwdziałanie pracy na czarno. Jedyny warunek: cudzoziemki muszą mieć już pozwolenie na pracę.

Mediolan – Pomoc dla rodzin, które zatrudnią w tym roku “na biało” opiekunkę w Mediolanie. Władze prowincji gotowe są zapłacić 50 centów za każdą godzinę pracy opiekunki legalnie zatrudnionej.
Warunek, o którym trzeba powiedzieć już we wstępie: projekt obejmie tylko opiekunki, które dotąd pracowały na czarno, ale mają już zezwolenie na pobyt i pracę we Włoszech.

Na dzień dzisiejszy nie ma niestety możliwości zalegalizowania stosunku pracy z osobą przebywającą nielegalnie na terenie Włoch.

Pomysłodawcą projektu “Ci prendiamo cura di te” jest kierownictwo wydziału spraw społecznych mediolańskiego okręgu administracyjnego, które zamierza udzielić konkretnej pomocy wszystkim rodzinom, które nie poradziłyby sobie bez pomocy opiekunek.
Celem projektu jest również przeciwdziałanie pracy na czarno.

Kto może liczyć na pomoc w ramach projektu?

Projekt jest adresowany do wszystkich rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie okręgu administracyjnego Provincia di Milano, które potrzebują opiekunki na co najmniej 25 godzin tygodniowo. Nie bez znaczenia jest oczywiście dochód rodziny: nie może on przekraczać 40 tys. euro.
Z pomocy finansowej władz prowincji nie będą mogły jednak skorzystać rodziny, które już otrzymują pomoc społeczną od państwowych instytucji: (bonusy, vouchery, zasiłki na leczenie).

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Zainteresowani projektem “Ci prendiamo cura di te” mogą składać wnioski o dofinansowanie w autoryzowanych biurach Caaf.

Do wniosku należy załączyć kwity potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne opiekunki (contributi), zaświadczenie o dochodach Isee i samozaświadczenie, że spełnia się określone w projekcie warunki.
Po przyjęciu wniosku Prowincja przez jednen roku zapłaci 50 centów za każdą godzinę pracy legalnie zatrudnionej badante.

Uwaga!

Na stronie internetowej stranieriinitalia.it znajdują się adresy biur, w których można składać wnioski.

Poprzedni

Składki na ubezpieczenie społeczne (INPS)…w tabaccaio

TVTB, czyli jak zrozumieć sms-a od Włocha

Następny

Dodaj komentarz