,

Dolce far niente… dzisiaj

przez Malgorzata Karkota

Ponad 21% młodych ludzi między 15 a 29 rokiem życia nie uczy się, ani nie pracuje. Młodych, którzy wypadli z obiegu szkolnego i/lub nie podjęli pracy zawodowej, jest ponad 2 miliony i jest to najwyższy wskaźnik w Europie – wynika z udostępnionego właśnie raportu Istat.

Średnio, młodych ludzi we Włoszech kontynuujących edukację po zakończeniu obowiązku szkolnego, czyli po 15 roku życia, jest o 3% mniej w odniesieniu do średniej wartości całej Unii Europejskiej. Zaledwie 19% z nich uzyskuje tytuł ukończenia studiów wyższych, a jest to bardzo niewiele w porównaniu z zakładanym przez urzędników unijnych na rok 2020 poziomem 40%. Zaledwie 6% młodych dorosłych uczy się dalej, co również nie jest nawet połową wskaźnika założonego w strategii Lizbońskiej (12,3%) do realizacji do końca 2010 r.

Podkreśla się też, że prawie połowa kobiet nie pracuje w ogóle. Wskaźnik braku aktywności zawodowej kobiet to z kolei drugi najwyższy w Europie. Młodzi „fannulloni”, żyjąc na koszt swoich rodziców i innych podatników, mają się dobrze. Jednak edukacja i praca są uważane za elementy kluczowe w walce z wykluczeniem społecznym.

Poprzedni

Trzysta słów

„Biała księga” – marzenia i plany na przyszłość włoskich kobiet

Następny

Dodaj komentarz