,

Duży spadek akcji spółki z Turynu na giełdzie

przez bedy

Marchionne: „Potrzebne są działania w skali europejskiej wspierające sektor samochodowy” Nota Fiata po decyzji Moody’s, żeby poddać rewizji rating spółki samochodowej.

TURYN – Fiat prosi o interwencję wspierającą sektor samochodowy w skali europejskiej. „Decyzja Moody’s, żeby poddać obserwacji rating Fiata (Moody’s poddał rewizji rating spółki samochodowej ze względu na możliwy spadek „junk”) jest ściśle związana z ogólną trudną sytuacją, z którą zmaga się sektor samochodowy w skali światowej”. To podkreśla w nocie upoważniony do zarządzania Fiatem, Sergio Marchionne.

NOTA – „Jesteśmy świadomi – precyzuje Marchionne – że sektor samochodowy jest poddany ciężkiej próbie przez kryzys, który dotknął najpierw świat finansów a teraz również pozostałe gałęzie gospodarki. Przy uwzględnieniu wysokiej stopy zatrudnienia, oficjalnego i nieoficjalnego, okazują się jak nigdy wcześniej potrzebne pilne działania wspierające w skali europejskiej. Tylko jedna strategia wspólnej interwencji albo przynajmniej wspólnie uznawanej może, między innymi, zapobiec – konkluduje – nierówności między poszczególnymi krajami, która stwarza nierówność pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, fałszując równowagę na rynkach i naruszając podstawowe zasady konkurencji przewidziane przez jednolity rynek europejski”.

AKCJE – W międzyczasie, na kilka minut przed zamknięciem akcje Fiata tracą ponad 5 %. Intensywne obroty: z rąk do rąk przeszło ponad 29 milionów udziałów wobec średniej z całej sesji wynoszącej 17,970 milionów w ciągu ostatnich trzydziestu dni.

15 stycznia 2009


Poprzedni

Nauka języka włoskiego we Włoszech

Prawo do głosowania: ważne tylko na papierze

Następny

Dodaj komentarz