Emerytura we Włoszech

przez redakcja

Emeryturę otrzymuje się po osiągnięciu wieku minimalnego. Od stycznia 2000 r. został on ustalony na 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Od stycznia 2001 r. wymagany okres składkowy wynosi 20 lat.

Istnieją trzy systemy obliczania: dla osób, które rozpoczęły pracę od 1 stycznia 1996 r. włącznie emerytura jest obliczana na podstawie systemu „składkowego”; dla osób, które 31 grudnia 1995 r. pracowały przez od najmniej 18 lat, emerytura jest obliczana na podstawie systemu „redystrybucyjnego”; dla osób, które 31 grudnia 1995 r. pracowały od mniej niż 18 lat, emerytura jest obliczana w oparciu o system „mieszany” (redystrybucyjny i składkowy).

Kwota minimalna – emerytura może być wypłacana, jeżeli jej kwota jest niższa od kwoty dodatku socjalnego, plus 20%. Tej minimalnej kwoty nie trzeba przestrzegać w przypadku pracowników mających co najmniej 65 lat.
Emerytura dla osób pracujących na własny rachunek (na zasadach samozatrudnienia).

Emerytura dla osób pracujących na własny rachunek jest uzyskiwana po osiągnięciu wieku minimalnego – 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet; a także po spełnieniu wymogu dotyczącego okresu składkowego, który, od 2001 r. wynosi 20 lat. Istnieją trzy systemy obliczania: dla osób zatrudnionych od 1 stycznia 1996 r. włącznie, emerytura jest obliczana na podstawie systemu „składkowego”; dla osób, które 31 grudnia 1995 r. pracowały od co najmniej 18 lat, emerytura jest obliczana na podstawie systemu „redystrybucyjnego”. Dla osób, które 31 grudnia 1995 r. pracowały od mniej niż 18 lat, emerytura jest obliczana w oparciu o system „mieszany” (redystrybucyjny i składkowy).

Kwota minimalna – emerytura może być wypłacana, jeżeli jej kwota jest niższa od kwoty dodatku socjalnego, plus 20%. Tej minimalnej kwoty nie trzeba przestrzegać w przypadku pracowników mających co najmniej 65 lat. W przypadku emerytur wypłacanych na podstawie systemu składkowego, wymogi dotyczące uzupełniania emerytury minimalnej nie mają zastosowania.

Dla osób samozatrudnionych nie ma wymogu zaprzestania prowadzenia działalności by starać się o przyznanie emerytury. Wymagany jest wiek 58 lat, oraz 35 lat pracy, bądź 40 lat pracy bez względu na wiek wnioskującego.

Poprzedni

Podatek VAT (IVA) we Włoszech

Włoskie świadczenia z tytułu choroby

Następny

Dodaj komentarz