Jak założyć firmę we Włoszech?

przez bedy

Po wejściu do Unii Europejskiej przepisy o zakładaniu firm w państwach członkowskich uległy zamianom, co było konsekwencją zmian prawnych dotyczących możliwości pracy obywateli Polskich w krajach UE. Rozpoczęcie działalności gospodarczej za granicą jednak nie jest takie proste jak by mogło się wydawać.

Oprócz biurokracji – z którą nie tylko Polska ma problemy – należy szczególną wagę przywiązać do mentalności społecznej konsumentów w danym kraju. Jak wygląda więc zakładanie firmy w Europie, na co należy zwrócić uwagę?, nasze pytania rozpatrzymy na przykładzie Włoch.

Ogólna charakterystyka

Włochy są państwem rozwiniętym, tak jak pozostałe kraje zachodniej europy. Należy jednak zwrócić uwagę iż jeśli lata 80 były szczytem dynamicznego rozwoju tego kraju, to aktualnie mamy do czynienia ze stabilizacją popartą 1-2% wzrostem PKB. Konsument włoski natomiast jest dość trudnym klientem, który potrafi dokładnie wyselekcjonować produkty dobre od złych. Dlatego też Polska firma chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej we Włoszech spotka się z nie lada problemem, którym będzie problem nakłonienia włoskich klientów i ich przekonania o jakości własnego produktu. Nie mówiąc już o takich branżach jak branża odzieżowa, czy też spożywcza w których praktycznie każdy Włoch preferuje ojczyste produkty.

Oprócz trudnego konsumenta, polski przedsiębiorca napotka przeszkodę jaką jest biurokracja. Mimo iż biurokracja w państwach takich jak Wielka Brytania czy Francja jest jeszcze na poziomie akceptowalnym, to pisząc o Włoszech zaryzykowałbym stwierdzeniu że jest ona na poziomie biurokracji Polskiej, a w pewnych obszarach nawet i bardziej uciążliwa. Założenie firmy wymaga skompletowania sporej ilości dokumentów, jak i odwiedzenia paru instytucji o których piszemy poniżej.

Rozwiązania podatkowe, i instytucje towarzyszące

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli Polski CIT, we Włoszech wynosi 27,5%. Jeszcze rok temu podatek ten kształtował się na poziomie 33%, lecz widząc tendencję obniżania tego podatku przez państwa europy zachodniej również i Włosi zdecydowali się na jego obniżenie w celu zwiększenia swej konkurencyjności i przywrócenia impulsu gospodarczego, co nie jest łatwym zadaniem w państwach rozwiniętych.

Odsetki kapitałowe najczęściej oprocentowane są w wysokości 12,5 % lub 27% stawką. Rozbieżność w stawkach wynika z tego w jakie instrumenty i na jak długi okres inwestujemy. Aktualnie podatek od osób fizycznych natomiast ma charakter progresywny aż z pięcioma progami podatkowymi. Najniższa stopa procentowania wynosi 23%, natomiast najwyższa 43%.
Pierwsza stawka obowiązuje w przypadku jeśli nasze dochody nie przekraczają 15.000 euro. Jeśli dochody przekraczają 75.001 euro podlegamy już wtedy podatkowi 43%.

Progi i stawki oprocentowania dochodu osób fizycznych były zmieniane między innymi w 2003 i 2005 roku. W tendencji zmian opodatkowania tych podmiotów od początku uwidacznia się coraz większe podatki dla osób najbogatszych, lub też obniżanie progów wartościowo przy stałym oprocentowaniu co powoduje iż osoby wcześniej mające stawkę niższą kwalifikują się aktualnie do jej wyższego poziomu oprocentowania.

Koszty zatrudnienia związane z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne kształtuje się średnio na poziomie 30% wartości płacy brutto.

Instytucjami towarzyszącymi z którymi kontakt jest niezbędny przy zakładaniu firmy we Włoszech, są Instituto Nazionale per la Previdenza Sociale INPS (www.inps.it), która jest odpowiednikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, jak również Ufficio delle Entrate (www.agenziaentrate.it), który pełni funkcje identyczne jak Polski Urząd Skarbowy. W zależności od charakteru prowadzenia działalności gospodarczej, będziemy musieli udać się do Izby Handlowej, Urzędu Miasta lub Urzędu Policji Administracyjnej

Formy organizacyjno – prawne

We Włoszech podobnie jak i w Polsce wyróżniamy takie formy prowadzenia działalności gospodarczej jak spółka akcyjna, spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo – akcyjna, spółka komandytowa zwykła, spółka jawna, spółka zwykła,
jednoosobowa działalność gospodarcza.

Wszystkie te formy działają podobnie jak w warunkach Polskich, również wysokość kapitału początkowego w spółce akcyjnej i z o.o jest zbliżona Polskim warunkom i wynosi 10 tys. euro w przypadku sp. Z o.o i 120 tys. euro dla spółki akcyjnej.

Procedura zakładania działalności gospodarczej we Włoszech:

W naszym schemacie skoncentrujemy się na etapach zakładania samodzielnej działalności gospodarczej we Włoszech. Natomiast proces zakładania spółek jest tutaj bardziej rozszerzony lecz nie odbiega od podstawowych zasad z którymi mamy do czynienia w Polsce.

Schemat 1. Procedura uruchamiania samodzielnej działalności we Włoszech

Rynek włoski jest bardzo trudnym rynkiem dla przedsiębiorców szczególnie tych którzy pochodzą z innych krajów. Poznanie mentalności i kultury danego kraju może być w tym przypadku krokiem do sukcesu.

Poprzedni

Scuderia Ferrari, warto tam pracować!

Żółtodzioby kontra Morze Tyrreńskie

Następny

Dodaj komentarz