Płacenie podatków we Włoszech

przez bedy

Pewnie wielu z was zastanawiało sie jak to jest do końca z płaceniem podatków. Płacić we Włoszech czy w Polsce?Jeżeli płaci się podatki w jednym kraju, czy automatycznie jesteśmy zwolnieni z obowiązku płacenia podatków w drugim kraju?

Jak wszystkim mieszkającym we Włoszech wiadomo, biurokracja włoska może uprzykrzyć życie nie tylko nam obywatelom Polski, nieprzyzwyczajonym do tak dalekich zaniedbań, zawiłości biurokratycznych, ale i samym obywatelom Włoch.Problem w tym, że przez te zawiłości, bezsensownie kreowane problemy i zawiłości urzędowe, trzeba przebrnąć. Agenzia delle entrate to urząd włoski odpowiedzialny za płacenie podatków i to właśnie tam, każdy może otrzymać dokument potwierdzający fakt, iż płaci podatki we Włoszech. Dokument ten nazywa się certificato della residenza fiscale czyli dokument rezydencji i jest przydatny tym wszystkim, którzy:

1. posiadają zameldowanie we Włoszech i pracują w tym kraju
2. przebywają na terenie Wloch dłuzej niż 187 dni w roku
3. posiadają dodatkowe przychody w Polsce, podejmując pracę typu freelancer, mając np umowę o dzieło
4. nie wypełniają co roku włoskiego formularzu 730 dla pracowników umysłowych i fizycznych, włoskiego typu rozliczenia podatkowego[nie jest obowiązkowe wypełnianie formularzu 730, CUD otrzymywany z miejsca pracy jest wystarczającym dokumentem, świadczącym o płaceniu podatków przez pracodawcę w imineiu pracownika]
5. Certificato della residenza fiscale jest dokumentem urzędowym wydawanym z reguły w ciagu kilku dni przez Agenzia delle entrate. Dokumnet wystawiony jest w jezyku włoskim i języku angielskim. Potwierdza fakt, iz płacimy podatki we Włoszech i przebywamy wiekszość roku w tym kraju. Tym samym jest dokumentem, który chroni nas przed podwójnym płaceniem podatków w Polsce i we Włoszech, a ponadto jest dokumentem akceptowanym przez nasz polski fiskus.

Koszt wyrobienia certifikatu rezydencji to niestety ponad 50Euro. Wygórowane koszta związane są z zakupem znaczków skarbowych, które są dostepne w tzw Tabacchaio. W sytuacji gdy posiadamy formularz 730, czyli dokonaliśmy rozliczenia podatkowego i dostaliśmy być może zwrot podatku za rok poprzedni, Agenzia delle entrate może wydać nam dokument zwany certifcato della doppia imposizione, który również ma zadanie potwierdzić fakt, iż płacimy podatki we Włoszech i uchronić nas od podwójnego opodatkowania. Dokument ten, także jest wydawany w dwóch językach włoskim i angielskim, rzadziej w polskim. Certificato della doppia imposizione, niestety jest dokumentem niemalże niedostępnym na stronach włoskiego fiskusa, więc sugeruję prosić bezpośrednio pracowników o znalezienie tego dokumentu na stronach Agenzia delle entrate.

Z osobistego doświadczenia wiem, iż nawet kierownicy tej instytucji mają problemy z jego odnalezieniem. Podsumowując mam nadzieję, że powyższe wskazówki posłużą wam pomocą i ułatwią poruszanie się w gąszczu włoskiej biurokracji.

Materiał przygotowany przez:

Poprzedni

Frittata z cukinią i ziemniakami

Był sobie kiedyś kawałek drewna

Następny

Dodaj komentarz