Podatek VAT (IVA) we Włoszech

przez redakcja

Podatek VAT – Imposta sul Valore Aggiunto IVA we Włoszech jest obowiązkowy dla każdego rodzaju działalności wykonywanej we Włoszech. Przedsiębiorca na początku swojej działalności powinien skontaktować się z odpowiednim biurem, gdzie następnie otrzyma numer dla potrzeb VAT.

Firmy indywidualne mogą ubiegać się o numer VAT w oddziałach odpowiednich instytucji w swoich regionach, a korporacje w miejscu, gdzie korporacja ma zarejestrowaną siedzibę.

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi 20%. Na wybrane produkty i usługi obowiązują niższe stawki tego podatku. Stawką zredukowaną 10% objęte są usługi telekomunikacyjne państwowe, tekstylia, obuwie, transport pasażerski, usługi hotelowe. Stawka super zredukowana 4% nałożona jest na niektóre artykuły spożywcze, produkty farmaceutyczne, wyposażenie medyczne, a stawka zerowa obejmuje transport publiczny, aparaty ortopedyczne, usługi medyczne
i stomatologiczne.

Prawo włoskie nie przewiduje natomiast zwolnień podmiotowych, oznacza to iż wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość rocznych obrotów podlegają obowiązkowej rejestracji na potrzeby podatku VAT.
Więcej informacji można uzyskać w lokalnym biurze – Ufficio Provnciale Imposta sul Valore Aggiunto.

Poprzedni

Podatek dochodowy od osób fizycznych we Włoszech

Emerytura we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz