Prawo do głosowania: ważne tylko na papierze

przez bedy

Interpelacja Partii demokratycznej w sprawie prawa do brania udziału w wyborach administracyjnych przysługującego obywatelom krajów należących do UE będących rezydentami we Włoszech.

Rzym – Obywatele krajów Unii Europejskiej zamieszkali we Włoszech mają prawo do brania udziału w wyborach administracyjnych i do parlamentu europejskiego. Aby wziąć udział w wyborach imigranci z UE muszą wpisać się na listy wyborcze. Według danych włoskiego urzędu statystycznego w 2007 r. uprawnionych do głosowania było ponad milion przybyszy z krajów UE – zamieszkałych w Italii.

Prawo do głosowania pozostaje często martwym zapisem na papierze – czytamy w przedstawionej przez Partię Demokratyczną (z pierwszym podpisem na liście posłanki Rity Bernardini) interpelacji, nad którą Izba Deputowanych debatowała 15 stycznia br.
„Podczas wyborów administracyjnych odbywających się 27 i 28 maja 2007 r. – czytamy w interpelacji – Partia Rumunów we Włoszech zgłosiła doniesienie o tym, że w wielu gminach z powodu niewydolności aparatu administracyjnego tysiącom obywateli Rumunii nie wydano legitymacji wyborczej, uniemożliwiając tym samym udział w głosowaniu”.
“Znikoma znajomość przepisów prawnych dotyczących praw wyborczych przysługującym obywatelom krajów unijnych przez urzędników miast i gmin podczas ostatnich wyborów administracyjnych przyniosła szereg negatywnych konsekwencji: nie wywiązanie się z obowiązku poszanowania praw obywateli unijnych we Włoszech, przyczyniło się do naruszenia pozytywnego wizerunku Włoch w Europie”.

W swoim zapytaniu posłowie postulują o wszczęcie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, której zadaniem byłoby przeciwdziałaniu karygodnych sytuacji, jak te, które miały miejsce przy okazji wyborów w 2007 r. Interpelacja sugeruje, aby wykorzystać potencjał telewizji publicznej Rai, która mogłaby emitować wielojęzyczne spoty informacyjne. Ponadto należałoby jak najszybciej zadbać o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędników administracji publicznej oraz przygotowanie ulotek informacyjnych, które można by rozesłać bezpośrednio do domu do każdego z uprawnionych do głosowania obywateli UE.

Rada Ministrów, reprezentowana podczas debaty poselskiej przez podsekretarza ministerstwa spraw wewnętrznych Michelino Davico odpowiedziała na interpelację wymijająco. Davico ograniczył się do przypomnienia zebranym, że przed każdymi wyborami ministerstwo wysyła do wszystkich urzędów gmin okólniki, zawierają szczegółowe informacje dotyczące przysługujące obywatelom UE prawa do głosowania oraz instrukcje, wedle których wydawane są legitymacje wyborcze, potrzebne do wzięcia udziału w wyborach. Davico dał do zrozumienia, że ministerstwo spraw wewnętrznych robi to co do niego należy, a ewentualne nieprawidłowości wynikają z niewydolności urzędów gmin.
Odpowiedż Davico nie zadowoliła posłanki Rity Bernardini, (to z jej inicjatyw powstała ww. interpelacja), która domaga się stworzenia kampanii informacyjnej. „Kampania informacyjna jest niezbędna. Nie ma też czasu, żeby się z nią ociągać, gdyż wszyscy wyborcy, pragnący wziąć udział we Włoszech w wyborach do parlamentu europejskiego mają czas do 7 marca br. na wpisanie się na listy wyborcze. Bernardini dodała ponadto, że również wielu posłów zasiadających we włoskim parlamencie nie ma pojęcia o tym, że obywatelom unijnym przysługuje prawo do glosowania”.
„Poszanowanie prawa do głosowania w wyborach administracyjnych jest ważniejsze od pogawędek o integracji, które urządzamy. Imigranci będący, tak jak my, obywatelami zjednoczonej Europy, muszą mieć prawo do korzystanie z prawa, które jest podstawą demokracji i muszą wreszcie poczuć się we Włoszech Europejczykami. Dlatego nie przestaniemy naciskać na rząd i ministerstwo spraw wewnętrznych w tej sprawie”.

Konferencja “Prawo do glosowania obywateli unijnych – przewidziane przez prawo, ale prawie niemożliwe,
aby z niego korzystać”
23 stycznia br. z inicjatywy Partito Radicale w siedzibie Izby Deputowanych odbędzie się konferencja pod tytułem: Prawo do glosowania obywateli unijnych – przewidziane przez prawo, ale prawie niemożliwe, aby z niego korzystać.
W konferencji udział wezmą posłowie włoscy i z Parlament Europejskiego, przedstawiciele placówek dyplomatycznych krajów UE we Włoszech, reprezentanci Polonii włoskiej, wspólnoty rumuńskiej i bułgarskiej we Włoszech, eksperci ds. polityki imigracyjnej i prawa unijnego, przedstawiciele włoskich i międzynarodowych instytucji, środowisk akademickich, dziennikarze i artyści.

Konferencja odbędzie się 23 stycznia 2008 r. w godzinach od 15.00 do 19.00 w Palazzo Marini, Sala delle Colonne , Piazza Poli 19, Rzym.

Poprzedni

Duży spadek akcji spółki z Turynu na giełdzie

60 lat temu w Turynie

Następny

Dodaj komentarz