Prawo do zniżek w stołówkach

przez bedy

Stołówka szkolna oprócz możliwości spożycia przez uczniów ciepłego posiłku jest dobrą okazją do budowania więzi pomiędzy dziećmi, które często pochodzą z różnych krajów. Szkolne stołówki są płatne, ale w wielu przypadkach i w zależności od Comune do którego należymy, przewidziane są różnego rodzaju ulgi

Comune di Roma

Aby móc skorzystać z ulg w opłatach posiłków tzw. “refezione scolastica” należy zgłosić się na początku każdego roku szkolnego do Ufficio Refezione Scolastica w Municipio szkoły, do której uczęszcza uczeń. Przy złożeniu wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć formularz ISEE wypełniony w oddziałach CAF, które zawarły porozumienie z Comune. Formularz ten informuje o faktycznej sytuacji ekonomicznej (situazione economica equivalente), jest to wskaźnik, który obliczany jest na podstawie rocznych dochodów.
Jeżeli wartość ISEE jest niższa od 5.164,57 euro, dziecko będzie zwolnione z jakiejkolwiek opłaty za stołówkę. W przypadku, gdy wartość ISEE wynosi od 5.164,57 do 12.911,42 euro, mamy prawo do 25% zniżki w opłatach. Rodziny o dochodzie rocznym równym 12.911,42 euro muszą uiszczać opłaty za posiłki szkolne w całości.
Należy pamiętać, że ze względu na wyznanie wiary można poprosić o przygotowywanie specjalnych posiłków dla dziecka. W tym przypadku należy zgłosić się Ufficio Programmazione Alimentare w Municipio do którego należymy, gdzie będziemy musieli złożyć pisemną prośbę o zmianę menu.

Comune di Milano

W Comune di Milano, “Ufficio Controllo Refezione” zajmuje się zapisami oraz wysokością opłat. Biuro to współpracuje z sekretariatami przedszkoli oraz szkół publicznych.
Aby móc skorzystać z ulg przy opłatach za stołówkę, należy złożyć w sekretariatach, podobnie jak w Rzymie, formularze ISEE. Dotyczy to jednak tylko uczniów uczęszczających do pierwszych i drugich klas przedszkoli/szkół, którzy zameldowani są w Mediolanie.
Dla dzieci uczęszczających do innych klas wystarczy jedynie przedstawić deklarację o przychodach na jednego członka rodziny.
Jeżeli w ciągu roku szkolnego zmienią się ww. przychody, można poprosić o ponowne wyliczenie opłat za posiłki.
Jeżeli rodzice dziecka chcą starać się o zwolnienie z opłat za posiłki, muszą przedłożyć w sekretariacie szkoły podanie, potwierdzającą sytuację ekonomiczną rodziny. Podanie to wystawiane jest przez pomoc społeczną Urzędu Miasta Mediolanu.

Comune di Bologna

Rodzice pragnący zapisać swoje pociechy na stołówkę w Comune di Bologna, muszą złożyć podanie w Uffici del Quartiere w miejscu zameldowania (niezależnie od tego, gdzie znajduje się szkoła do której uczęszcza uczeń). Podanie można złożyć także poprzez internet, wchodząc na stronę www.scuola.comune.bologna.it.
W Bolonii Konsylium Komunalne ustanowiło 7 progów dla rodzin, których wartość ISEE wynosi pomiędzy 3.000,00 a 10.632,94 euro. Zależnie od ww. wartości zostały przewidziane zniżki w opłatach od 20 DO 80%. Rodziny o przychodach na członka rodziny nie przekraczających 2.999,99 euro zwolnione są z opłat za stołówkę.
Jeżeli natomiast wartość ISEE wynosi pomiędzy 10.632,94 a 18.000,00 euro uczniowie zameldowani w Comune di Bologna, mogą skorzystać z 15% tylko w przypadku, gdy:
• uczniowie mają tylko jednego z rodziców;
• poprzednie opłaty zostały uiszczane w przewidzianych terminach;
• w rodzinie jest co najmniej dwoje dzieci niepełnoletnich, lub jedno z dzieci jest niepełnosprawne.

opracowała Teresa Olivadese
www.stranieriinitalia.it

Poprzedni

Mediolan: Odkryto sekret włosów Berlusconiego

Bolonia-Rzym na dwóch kółkach

Następny

Dodaj komentarz