Prowadzenie firmy we Włoszech

przez redakcja

Działalność przedsiębiorstw we Włoszech regulowana jest przez Kodeks Prawa Cywilnego (Codice Civile) z 1942 r. z późniejszymi zmianami. 1 stycznia 2004 r. weszła w życie „reforma systemu spółek kapitałowych i spółek spółdzielczych” (Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e delle Società Cooperative).

Wprowadza ona istotne i nowe regulacje do prawa rzeczowego, administracyjnego, procesowego i karnego.

Więcej na ten temat na stronie:
www.infopolonia.it/reforma prawa spolek.html

Zakładanie i rejestracja spółki we Włoszech trwa około pięciu tygodni. Wszystkie osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą we Włoszech muszą zostać zarejestrowane w lokalnych izbach przemysłowo-handlowo-rolniczych. Wykaz wszystkich izb można znaleźć na stronie www.camcom.it, przy czym składanie wszystkich dokumentów związanych z wpisem firmy do Rejestru Przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym po potwierdzeniu podpisem elektronicznym.

W celu zarejestrowania działalności gospodarczej w tym systemie konieczne jest posiadanie specjalnej karty SMART, umożliwiającej składanie podpisu elektronicznego. Karty takie można otrzymać w biurach izb handlowych. Obowiązek rejestracji przedsiębiorstwa drogą elektroniczną nie obowiązuje przedsiębiorców indywidualnych oraz podmiotów jak np.: stowarzyszenia, przedstawicielstwa firm zagranicznych we Włoszech itp.

W stosunku do obywateli polskich, którzy zamierzają we Włoszech podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia nie ma żadnych ograniczeń. Mogą oni podjąć pracę na takich samach zasadach, jak pozostali obywatele UE. Polski przedsiębiorca – nim założy firmę – powinien starannie zbadać rynek. Praktyka dowodzi, że najlepiej radzą sobie polskie firmy, które wchodzą w kooperację z miejscowym partnerem. Dotyczy to produktów rolno-spożywczych, odzieżowych oraz szeroko pojętego podwykonawstwa. Rynek włoski jest niewątpliwie trudny, ale też bardzo atrakcyjny dla polskiego przedsiębiorcy. Obecnie rynek włoski stwarza duże szanse dla polskich firm z sektora usług, szczególnie budowlanych i transportowych.

Więcej na ten temat na stronie: www.infopolonia.it/reforma prawa spolek.html.

Więcej informacji można uzyskać w:
Ambasadzie RP
Via Rubens 20 – 00197 Roma
Tel.: + 39 06 3224 455; 06 3224597; 06 3224695
e-mail: [email protected]
www.ambasciatapolonia.it

Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP
Via Olona 2 – 00198 Roma
Tel.: +39 06 8541 128
e-mail: [email protected]
www.infopolonia.it

Decydując się na świadczenie usług w innych państwach członkowskich UE, polscy przedsiębiorcy mogą także zwrócić się po fachową pomoc do:

punktu SOLVIT – systemu nieformalnego rozwiązywania problemów na jakie napotykają przedsiębiorcy w ramach Rynku Wewnętrznego. Sprawę można zgłosić telefonicznie lub elektronicznie. Polski oddział SOLVITu kontaktuje się z SOLVITem w odpowiednim kraju, a ten z kolei wyjaśnia źródło problemów z administracją swojego kraju w terminie 10 tygodni przedstawia rozwiązanie.

SOLVIT w Polsce:
www.solvit.gov.pl
e-mail: [email protected]
tel.: + 48 22 693 53 60
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
www.parp.gov.pl
e-mail: [email protected]
infolinia: 0 801 33 22 02
Euro Info Centres (EIC) – stanowiących jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez Komisję Europejską.
Centra takie istnieją przy różnych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, jak: izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego i inne ośrodki działające na zasadzie non-profit.

Przydatne adresy stron internetowych:
www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise
– Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości
www.camcom.it – Camere di commercio – Izby handlowe
www.unioncamere.it – Unioncamere
www.evita.it/default.asp – Evit@ – L`incubatore per le donne che fanno impresa
– Inkubator przedsiębiorczości dla kobiet-przedsiębiorców

Poprzedni

Praca we Włoszech dla Polaków

Włoskie agencje pośrednictwa pracy

Następny

Dodaj komentarz