Regulamin

Regulamin i Polityka Ochrony Prywatności portalu Wlochy.edu.pl

 

DEFINICJE

Wlochy.edu.pl (usługodawca) – Portal funkcjonujący pod domeną internetową www.Wlochy.edu.pl prowadzony przez MediaLive, ul. Na Szaniec 6/58, Kraków 31-560, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 5546/2009.

 

Użytkownik – osoba która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny, i dokonała pełnej aktywacji konta. Każdy użytkownik ma możliwość wglądu jak i poprawy danych swojego konta. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

Konto – miejsce udostępniane w serwisie, dla każdej osoby która dokonała rejestracji.

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług Portalu edukacyjno-informacyjnego Wlochy.edu.pl.

 

2. Korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

 

3. Rejestracja w Portalu Wlochy.edu.pl wiąże się z wypełnieniem podstawowych danych identyfikujących Użytkownika. Dane muszą być zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swych danych.

 

4. Portal Wlochy.edu.pl ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy dane podane podczas rejestracji są nieprawdziwe i budzą uzasadnione wątpliwości co do ich wiarygodności.

 

5. Zabrania się jakichkolwiek działań które mogą utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie portalu lub działań na szkodę Wlochy.edu.pl.

 

6. Zabronione jest bez zgody Wlochy.edu.pl wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści znajdujących się na Portalu Wlochy.edu.pl.

 

7. Rejestrując się na Wlochy.edu.pl Kandydat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu informacji przez www.Wlochy.edu.pl w celach statystycznych i marketingowych.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie Zakazuje się udostępniania swojego Konta  innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

 

Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści lub są one jego własnością.

 

Prawa autorskie pisanych przez Użytkownika treści przenoszone są na właściciela portalu Wlochy.edu.pl w momencie ich publikacji.

 

Wysyłanie przez użytkownika wiadomości do innych użytkowników w ilościach i treści świadczącej o tym iż może być to SPAM jest zabronione i łączy się z usunięciem konta.

 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, a w szczególności za używanie treści wulgarnych, obrażających, lub też niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Za działania tego typu użytkownik może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

 

Zabrania się nagminnego umieszczania adresów internetowych (linków) w treści pisanych przez Użytkownika, jak również całkowicie jest to zabronione jeśli link prowadzi do stron niezgodnych z prawem.

 

Zakazane jest pisanie komentarzy, postów zawierających treści wulgarne, obrażające, lub też niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Korzystając z portalu Wlochy.edu.pl wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w Polityce Prywatności. Za każdym razem, kiedy przesyłacie Państwo informacje za pośrednictwem tej witryny, wyrażacie zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. W czasie korzystania z portalu Wlochy.edu.pl – szczególnie przy rejestracji – zostaniecie Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane te są przez nas szczególnie chronione.

3. Portal Wlochy.edu.pl szanuje Państwa dane. Dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Państwa zgody. Portal Wlochy.edu.pl może ujawnić dane osobowe na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu.

4. Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje na nasz portal niektóre anonimowe informacje, na przykład jednolity wskaźnik zasobów (URL) witryny, którą Państwo właśnie opuściliście, adres protokołu internetowego (IP) oraz wersję przeglądarki, z której Państwo aktualnie korzystacie. Wlochy.edu.pl może również gromadzić anonimowe informacje z Państwa komputera za pomocą ciasteczek i znaczników internetowych lub sygnałów nawigacyjnych sieci.
Portal Wlochy.edu.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.  Przykładem wykorzystania cookies w Wlochy.edu.pl może być identyfikacja powracających odwiedzających, cookies używane jest również do obsługi logowania. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

5. Wlochy.edu.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskano dzięki działalności związanej z Wlochy.edu.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. życzenia, informacje o zmianach w zakresie katalogu, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Wlochy.edu.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści w profilu Użytkownika. Usługodawca ma prawo dokonywania kontroli uprzedniej i następczej załączonych przez Użytkownika treści.

2. Wlochy.edu.pl nie może zagwarantować, ciągłości czy też bezbłędności funkcjonowania portalu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w sytuacji zmiany właściciela, jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wlochy.edu.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartych w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania o tym zainteresowane strony.

 

2. Wgląd do regulaminu jest stały, a jego aktualna forma znajduje się zawsze na stronie www.wlochy.edu.pl/regulamin.html

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 20 marzec 2010 r.