Renta z tytułu niezdolności do pracy we Włoszech

przez redakcja

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy jest uzależnione od następujących warunków: choroby fizycznej lub umysłowej, potwierdzonej przez lekarzy INPS, o takim charakterze, iż powoduje ona całkowitą i trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy oraz długi okres…

… ubezpieczenia i opłacania składek: 260 składek tygodniowych, co równa się pięciu latom ubezpieczenia, w tym
co najmniej 156 (co równa się trzem latom) opłaconym w ciągu pięciu lat poprzedzających ubieganie się o rentę. Ubieganie się o rentę uniemożliwiają: zatrudnienie, rejestracja na liście pracowników rolnych, praca na własny rachunek, rejestracja na listach zawodowych.

Poprzedni

Świadczenia na wypadek macierzyństwa we Włoszech

Włochy: świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Następny

Dodaj komentarz