Rozmowa kwalifikacyjna po Włosku

przez redakcja

Klasyczna rozmowa kwalifikacyjna jest najczęściej stosowaną przez włoskich pracodawców metodą selekcji kandydatów do pracy. W jej trakcie pracodawca nie może poruszać kwestii wyznania religijnego kandydata, sympatii czy przynależności politycznych, stanu cywilnego, ewentualnej ciąży czy szczegółów dotyczących sytuacji rodzinnej.

Zakazane są także wszelkie przejawy dyskryminacji kandydata ze względu na płeć, rasę czy narodowość.

Inną, coraz bardziej popularną metodą rekrutacji pracowników, są testy, które sprawdzają się zwłaszcza w przypadku dużej liczby kandydatów do pracy. Testy pozwalają ocenić zgodność profilu kandydata z wymaganym przez pracodawcę. Stosuje się różne typy testów psychologicznych: na inteligencję, logiczno-matematyczne, zdolności, umiejętności, motywacji oraz osobowości. Bardzo często testom towarzyszą również testy i zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną i praktyczną kandydatów.

Poprzedni

Włoskie CV i list motywacyjny

Staże i praktyki we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz