,

staż we Włoszech

przez bedy

Fundacja Cracovitalia z siedzibą w Krakowie jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz rozwijającą współpracę społeczną i edukacyjną z Włochami
W związku realizacją projektu w ramach organizacji staży dla osób bezrobotnych z wykształceniem turystycznym oraz młodych absolwentów, ogłaszamy rekrutację na półroczny staż we Włoszech w zakresie:

– obsługi ruchu turystycznego,
– animacji kultury i turystyki

Po zakwalifikowaniu się, każdy z kandydatów wyjedzie na bezpłatny staż do Włoch, gdzie nastąpi realizacja stażu w wybranym przedsiębiorstwie o profilu turystycznym. Przewidziane są szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz w zawodzie animatora kultury i turystyki. Zakończenie stażu i nabyte kwalifikacje zostaną poświadczone stosownymi certyfikatami w tym europejskim dokumentem Europass Mobility.

Wymagania

• ukończone studia wyższe (co najmniej licencjackie) na kierunku turystycznym,
• udokumentowana bardzo dobra znajomość języka włoskiego (C1) i
angielskiego (B2),
• podstawowe doświadczenie zawodowe w firmach z branży turystycznej,
• znajomość realiów istniejących w branży turystycznej,
• umiejętność szybkiego uczenia się,
• sumienność i dokładność,
• komunikatywność i umiejętność obsługi pakietu Office,
• przyjęcie pisemnej odpowiedzialności za realizację postanowień
ustalonych z uczestnikiem stażu, zwłaszcza dotyczących
odpowiedzialności finansowej za przerwanie stażu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) w ciągu 14 dni na podany adres e-mail: [email protected]. Ponadto do CV należy załączyć oświadczenie, w którym osoba aplikująca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Cracovitalia na potrzeby rekrutacji.

Na następnym etapie rekrutacji zostaną rozesłane do kandydatów na staż ankiety rekrutacyjne.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Poprzedni

Polsko-włoskie warsztaty muzyki tradycyjnej

Czarodziej w bieli….

Następny

Dodaj komentarz