Staże i praktyki we Włoszech

przez redakcja

Praktyki/staże zawodowe są obecnie jedną z najpopularniejszych metod zdobywania przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego i doskonalenia kwalifikacji, a dla firm/pracodawców jednym ze sposobów poznania kandydatów do pracy.
Przed wyjazdem na staż należy:

• Mieć pisemne potwierdzenie od pracodawcy, u którego ma się odbyć szkolenie, wraz z datą jego rozpoczęcia i zakończenia. Znać przedmiot i warunki praktyki/stażu oraz nazwisko opiekuna ze strony pracodawcy
• Mieć umowę o staż/ praktykę, podpisaną przez wszystkie zainteresowane strony (uniwersytet/instytucja pełniąca funkcję promotora, pracodawca, kandydat)
• Mieć umowę ubezpieczenia z numerem polisy i telefonami kontaktowymi w nagłych wypadkach
• Mieć podstawowe i praktyczne informacje na temat kraju/miasta, w którym odbywać będziemy praktykę (klimat, kultura, koszty utrzymania)
• Znać szczegóły zakwaterowania (dokładny adres) i koszty transportu

Programy praktyk i staży:
• Leonardo Da Vinci – szczegółowe informacje na temat programu, wykaz Krajowych Agencji i adresy stron internetowych, w różnych językach, znaleźć można na stronie: europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
• Eurodyssee – eurodysse.net
• Sezame – www.agriplanete.com
• Iaeste – www.iaeste.org
• Best – www.best.eu.org
• Aiesec – www.aiesec.org
• Ifmsa – www.ifmsa.org

Poprzedni

Rozmowa kwalifikacyjna po Włosku

Rodzaje umów o pracę we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz