,

Studia we Włoszech

przez redakcja

Teraz Polacy mogą zapisywać się na włoskie uczelnie na równych prawach ze studentami unijnymi. Tuż po maturze lub na pierwszych latach studiów mogą składać wnioski o przyjęcie na studia I stopnia.
Trwają one trzy lata i zakończone są dyplomem uprawniającym do pracy zawodowej. Naukę można kontynuować przez kolejne dwa lata na studiach specjalistycznych II stopnia.

To podobna droga, jaką w Polsce mają do przejścia ci, którzy idą najpierw na studia licencjackie a potem magisterskie. Tylko medycynę, farmację, ortodoncję, weterynarię, inżynierię i architekturę studiuje się we Włoszech w jednolitym cyklu, który trwa pięć lub sześć lat.

Z dyplomem studiów pierwszego i drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach podyplomowych, zwanych tutaj Master. Poprzez udział w konkursach ogłaszanych przez uczelnie możliwe jest także ubieganie się o miejsce i stypendium na studiach doktoranckich.
Egzaminy wstępne przewidziane są tylko na niektórych kierunkach. Wszędzie jednak obowiązuje podstawowa znajomość włoskiego, którą można doskonalić podczas studiów na uczelnianych kursach języka dla cudzoziemców.

Jak zapisać się na studia?

Wnioski o przyjęcie na studia można składać w sekretariacie wybranej uczelni osobiście lub pocztą. Składać można kopie dokumentów, zaś oryginały należy dostarczyć w przypadku przyjęcia na uczelnię.

W terminie określonym przez uczelnię należy dołączyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego:
– wniosek o przyjęcie na uczelnię – formularz dostępny na stronie internetowej Instytutu Kultury Włoskiej,
– świadectwo znajomości języka włoskiego – świadectwo ukończenia kursu językowego
w Polsce lub za granicą, certyfikat językowy lub wyciąg z indeksu z oceną z lektoratu,
– świadectwo maturalne zalegalizowane przez właściwe kuratorium i poświadczone przez biuro legalizacji MSZ oraz zalegalizowane i uwierzytelnione w Konsulacie Włoch
w Warszawie,
– „dichiarazione di valore” – dokument wydawany przez Konsulat w Warszawie, oznaczający, że polskie świadectwo maturalne jest akceptowane we Włoszech,
– zdjęcia.

Więcej informacji:
www.pubblica.istruzione.it
www.miur.it

Opłaty za studia

Uczelnie publiczne we Włoszech pobierają czesne od studentów. Jest ono zdecydowanie niższe od opłat na uczelniach prywatnych i uzależnione jest od ocen oraz sytuacji ekonomicznej studentów. Każda uczelnia ma fundusz stypendialny.

Przykładowe opłaty za studia:
– Universita Catttolica – medycyna od 2,2 tys. do 5 tys. euro; ekonomia, matematyka, fizyka od 1,5 do 4,4 tys. euro; prawo, języki, nauki polityczne od 1,4 do 4,2 tys. euro,
– Bocconi w Mediolanie – od 3,7 do 8,5 tys. euro,
– Universita Ca`Foscari di Venezia, uczelnia państwowa – od 169 do 1 tys. euro,
– Universita degli Studii di Firenze, uczelnia państwowa – od 527 do 1,3 tys. euro,
– Universita degli Studi di Roma, uczelnia państwowa – od 473 do 832 euro,
– Univesita per Straieri di Siena, Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie – 723 euro.

Okres nauki

Rok szkolny we Włoszech zaczyna się około połowy września i kończy około połowy czerwca (daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego zależą od ustaleń regionalnych).

Każdy region ustanawia własny kalendarz roku szkolnego, modyfikowany przez poszczególne szkoły w zależności od wymagań programowych.

Generalnie dniami wolnymi od nauki są: wszystkie niedziele, 1 stycznia, 6 lutego, Poniedziałek Wielkanocny, 25 kwietnia, 1 maja, 2 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada, 8 grudnia, 25 i 26 grudnia oraz Dzień Świętego Patrona.

Poprzedni

System edukacji we Włoszech

Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz