PODZIEL SIĘ
System edukacji we Włoszech
3 (60%) 4 vote[s]

Oprócz szkół publicznych, finansowanych przez państwo, młodzież może uczęszczać do szkół prywatnych. We Włoszech istnieje dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa prywatnego. Przedszkola finansowane są przez władze lokalne. Językiem urzędowym w placówkach szkolnych jest język włoski.
Przedszkole (scuola dell`infanzia) – jest nieobowiązkowe, uczęszczają do niego dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.

Szkoła podstawowa (scuola elementare/di base) – dla dzieci od 6 do 13 lat; jest jednolita, trwa pięć lat i kończy się egzaminem, z tym że ocena z egzaminu nie jest brana pod uwagę przy przejściu na następny szczebel szkolny.

Szkoła średnia (scuola secondaria) – od 13 do 18 roku życia; podzielona jest na dwa cykle:
– szkoła średnia pierwszego stopnia (scuola media) – trzyletnia, zakończona egzaminem dającym wstęp do szkoły średniej drugiego stopnia;
– szkoła średnia drugiego stopnia – daje możliwość wyboru następujących szkół:
– liceum klasyczne/humanistyczne (liceo classico/umanistico) – pięcioletnie, zakończone maturą;

– liceum matematyczno–przyrodnicze (liceo scientifico) – pięcioletnie, zakończone maturą;

– szkoła techniczna/technologiczna (istituto tecnico-tecnologico) – pięcioletnie, zakończone maturą;

– szkoła zawodowa (istituto professionale i scuola tecnica) – dwu-pięcioletnie;

– liceum artystyczne i muzyczne (liceo artistico e musicale) – cztero-pięcioletnie.

Matura (maturita) daje wstęp na studia wyższe. Po szkołach czteroletnich absolwent musi ukończyć roczny kurs przygotowawczy, aby rozpocząć studia.
Obowiązek szkolny trwa od 6 do 15 roku życia, obejmuje szkołę podstawową, średnią pierwszego stopnia i rok nauki w szkole średniej drugiego stopnia.

Szkolnictwo wyższe jest podzielone na sektory:
– uniwersytecki – do którego oprócz uniwersytetów należą instytuty politechniczne, uniwersytety prywatne, uniwersytety dla obcokrajowców;
– nie uniwersytecki – do którego należą krótkie studia pomaturalne, studia techniczne, studia artystyczne i muzyczne , szkoły wojskowe i policyjne.

Studia uniwersyteckie podzielone są na trzy poziomy umożliwiające zdobycie:
– stopnia akademickiego (laurea) – trzyletni cykl kształcenia;
– stopnia specjalizacji (laurea specialistica) – dwuletni cykl kształcenia;
– doktoratu (dottorato di ricerca) – trzy-czteroletni cykl kształcenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here