,

System edukacji we Włoszech

przez redakcja

Oprócz szkół publicznych, finansowanych przez państwo, młodzież może uczęszczać do szkół prywatnych. We Włoszech istnieje dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa prywatnego. Przedszkola finansowane są przez władze lokalne. Językiem urzędowym w placówkach szkolnych jest język włoski.
Przedszkole (scuola dell`infanzia) – jest nieobowiązkowe, uczęszczają do niego dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.

Szkoła podstawowa (scuola elementare/di base) – dla dzieci od 6 do 13 lat; jest jednolita, trwa pięć lat i kończy się egzaminem, z tym że ocena z egzaminu nie jest brana pod uwagę przy przejściu na następny szczebel szkolny.

Szkoła średnia (scuola secondaria) – od 13 do 18 roku życia; podzielona jest na dwa cykle:
– szkoła średnia pierwszego stopnia (scuola media) – trzyletnia, zakończona egzaminem dającym wstęp do szkoły średniej drugiego stopnia;
– szkoła średnia drugiego stopnia – daje możliwość wyboru następujących szkół:
– liceum klasyczne/humanistyczne (liceo classico/umanistico) – pięcioletnie, zakończone maturą;

– liceum matematyczno–przyrodnicze (liceo scientifico) – pięcioletnie, zakończone maturą;

– szkoła techniczna/technologiczna (istituto tecnico-tecnologico) – pięcioletnie, zakończone maturą;

– szkoła zawodowa (istituto professionale i scuola tecnica) – dwu-pięcioletnie;

– liceum artystyczne i muzyczne (liceo artistico e musicale) – cztero-pięcioletnie.

Matura (maturita) daje wstęp na studia wyższe. Po szkołach czteroletnich absolwent musi ukończyć roczny kurs przygotowawczy, aby rozpocząć studia.
Obowiązek szkolny trwa od 6 do 15 roku życia, obejmuje szkołę podstawową, średnią pierwszego stopnia i rok nauki w szkole średniej drugiego stopnia.

Szkolnictwo wyższe jest podzielone na sektory:
– uniwersytecki – do którego oprócz uniwersytetów należą instytuty politechniczne, uniwersytety prywatne, uniwersytety dla obcokrajowców;
– nie uniwersytecki – do którego należą krótkie studia pomaturalne, studia techniczne, studia artystyczne i muzyczne , szkoły wojskowe i policyjne.

Studia uniwersyteckie podzielone są na trzy poziomy umożliwiające zdobycie:
– stopnia akademickiego (laurea) – trzyletni cykl kształcenia;
– stopnia specjalizacji (laurea specialistica) – dwuletni cykl kształcenia;
– doktoratu (dottorato di ricerca) – trzy-czteroletni cykl kształcenia.

Poprzedni

Agencje nieruchomości we Włoszech

Studia we Włoszech

Następny

1 komentarz do wpisu “System edukacji we Włoszech”

Dodaj komentarz