,

System edukacyjny we Włoszech

przez bedy

System edukacyjny we Włoszech nie różni się od pozostałych tego typu systemów w Europie i bazuje na placówkach publicznych, choć nie brak również i jednostek prywatnych które radzą sobie często lepiej i posiadają lepsze zaplecze jak i kadrę (przynajmniej jeśli chodzi o podstawowy poziom nauki).
Nad systemem edukacyjnym pieczę sprawuje ministerstwo edukacji we Włoszech. Obowiązek edukacyjny trwa do 16 roku życia, a system możemy podzielić na 4 etapy.
Pierwszy etap to Scuola Elementare (czyli odpowiednik szkoły podstawowej w Polsce), trwa ona 5 lat a dzieci uczą się ogólnych umiejętności obejmujących: język włoski, matematykę, podstawy historii i przedmioty przyrodnicze. Szkoła podstawowa kończy się egzaminem składającym się z dwóch etapów: pierwszy to napisanie dwóch prac – jednej z języków i ekspresji, drugiej z matematyki i logiki; drugi to egzamin ustny obejmujący wiedzę ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole. Ocena z egzaminu nie jest brana pod uwagę przy przejściu na następny szczebel szkolny.

A następnym szczeblem w systemie edukacyjnym Włoch jest scuola media (czyli taki odpowiednik naszego gimnazjum). Na tym etapie uczeń jeszcze bardziej pogłębia swoją wiedzę na tematy już poznane wcześniej. Szkoła trwa trzy lata i kończy się egzaminem który jest ważny do kolejnego szczebla edukacyjnego i prestiżu liceum do jakiego chcemy się dostać.

Trzecim etapem jest nauka w szkole średniej, czyli liceum. Warte podkreślenia jest to że obowiązkowym jest tylko pierwszy rok nauki. Natomiast cała edukacja na tym etapie trwa pięć lat. Można wyróżnić różne typy liceów, a są nimi m.in. licea humanistyczne ścisłe, artystyczne i techniczne (początkowo realizują program ogólnokształcący, od trzeciego roku rozszerzony o przedmioty profilowane) oraz trzyletnie szkoły zawodowe. Liceum kończy się „najważniejszym egzaminem życia”, czyli maturą (maturita). Egzamin maturalny dzieli się na 2 etapy. Pierwszy etap jest etapem pisemnym i zdaje się na nim m.in. język włoski, matematykę i język obcy. Drugi etap jest etapem ustnym gdzie uczeń prezentuje swój projekt dotyczący różnych dziedzin których się uczył w liceum.

Kolejnym i ostatnim etapem edukacyjnym jest szkoła wyższa (tłumacząc po włosku scuola superiore, jednak we Włoszech scuola superiore to liceum dlatego nie można tego mylić z poziomem akademickim i uniwersyteckim). Dopiszę jeszcze że studia we Włoszech są bardziej elastyczne od studiów w Polsce a więcej informacji dowiesz się w odrębnej publikacji na temat studiów wyższych we Włoszech.

Poprzedni

Wybrzeże Amalfitańskie, jak dojechać i co zwiedzić, praktyczny przewodnik

Szkoły wyższe we Włoszech

Następny

1 komentarz do wpisu “System edukacyjny we Włoszech”

Dodaj komentarz