,

Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych we Włoszech

przez redakcja

Od 1 maja 2004 r. kwalifikacje obywateli polskich uznawane są na zasadach obowiązujących w UE, to znaczy: w celu podjęcia pracy – uznaje pracodawca; w celu podjęcia pracy w zawodzie regulowanym (czyli zawodzie, którego podjęcie lub wykonywanie jest uzależnione od spełnienia określonych wymogów określonych
w przepisach prawnych danego państwa członkowskiego, przy czym każde państwo posiada własną listę zawodów regulowanych) – na podstawie tzw. dyrektyw ogólnych (89/48/EWG, 92/51/EWG, 99/42/WE) lub dyrektyw sektorowych (w przypadku zawodów: lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, architekta);
– dla celów akademickich (dalszego kształcenia się) – regulowane prawem wewnętrznym państw członkowskich: poszczególne państwa określają zasady uznawalności świadectw i dyplomów.

System uznawalności dyplomów odnosi się tylko i wyłącznie do profesji, do których wykonywania w kraju pochodzenia niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych wiedzą teoretyczną i praktyczną nabytą w trakcie pełnego cyklu kształcenia.

Generalnie, system uznawalności dyplomów nie sprowadza się do automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w kraju pochodzenia. Każde podanie złożone we Włoszech czy innym kraju UE/EOG jest rozpatrywane indywidualnie przez kompetentne władze.

Aby otrzymać informacje dotyczące uznawalności świadectw i dyplomów, należy zwrócić się do informacyjnego centrum uznawalności wykształcenia, NARIC – National Academic Recognition Information Centre, który posiada swoje siedziby w każdym państwie członkowskim.

Kontakt we Włoszech:

CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilita e le Equivalenze Accademiche
Fondazione Rui
Viale XXI Aprile 36
Tel. : (00 39) 06 8 632 1281
Fax : (00 39) 06 8 632 2845
e-mail : [email protected]
www.fondazionerui.it
www.enic-naric.net
www.cimea.it

Informacji na temat uznawalności wykształcenia we Włoszech można również szukać w Ambasadzie i Konsulatach Republiki Włoskiej w Polsce.

Poprzedni

Studia we Włoszech

Kursy włoskiego we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz