Ogólne zasady dostępu do usług medycznych we Włoszech

Włoska Służba Zdrowia nosi nazwę „Servizio Sanitario Nazionale”. Dostępu do narodowego systemu zdrowotnego we Włoszech dokonuje się poprzez zwrócenie się do lokalnej jednostki medycznej AUSL (Azienda Unita Sanitaria Locale) o nadanie „narodowego numeru zdrowotnego”, a następnie poprzez wybór lekarza ogólnego lub pediatry, znajdujących się w … Zobacz więcej »