Włoskie agencje pośrednictwa pracy

przez redakcja

Korzystając z usług i ofert pracy prezentowanych przez agencje pośrednictwa pracy za granicą, należy zawsze sprawdzić, czy dana jednostka znajduje się na liście licencjonowanych agencji, tj. takich, które posiadają upoważnienie ministra do wysyłania obywateli polskich do pracy za granicą.
Spis licencjonowanych polskich agencji pośrednictwa pracy za granicą znajduje się na stronie: www.kraz.praca.gov.pl lub w wojewódzkich urzędach pracy.

Włoskie agencje, prowadzące legalne rekrutacje na terenie Polski, muszą posiadać oddział na terenie naszego kraju – licencjonowany przez MPIPS.

Legalność agencji na terenie Włoch możemy sprawdzić na stronie włoskiego ministerstwa pracy – www.welfare.gov.it/SIL/AvvisoSil.htm.

Należy pamiętać, że legalnie działający pośrednik nie może brać pieniędzy od przyszłych pracowników, ponieważ dostaje wynagrodzenie od pracodawcy, za przeprowadzoną rekrutację.

Ponadto agencja ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do pracy umowy cywilno-prawnej, w której dokładnie zdefiniowany jest:

– pracodawca zagraniczny,
– okres, na jaki zawarta jest umowa,
– rodzaj i warunki pracy,
– przysługujące świadczenia socjalne,
– zasady i warunki ubezpieczenia,
– obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz pracodawcy,
– opłaty pobierane w związku ze skierowaniem do pracy za granicą (np. koszty przejazdu, kursu językowego czy tłumaczenia dokumentów, itp.).

Poprzedni

Prowadzenie firmy we Włoszech

Włoskie portale pracy

Następny

Dodaj komentarz