,

Wojny macedońskie

przez bedy

Rozpad wielkiego imperium Aleksandra III po jego śmierci w 323 roku p.n.e. doprowadził do wyraźnego podziału świata hellenistycznego na trzy wielkie mocarstwa: Seleukidów w Syrii, Ptolemeuszów w Egipcie oraz Antygonidów w Macedonii.
Pomiędzy tymi trzema państwami wykształciły się małe buforowe organizacje państwowe, które prowadziły często wrogo sobie nastawioną politykę zagraniczną. Spory wybuchające między miastami greckimi często wymagały od nich szukania pomocy z zewnątrz. Niegdyś zjednoczona Hellada uległa całkowitemu podziałowi.

Rozpad wielkiego imperium Aleksandra III po jego śmierci w 323 roku p.n.e. doprowadził do wyraźnego podziału świata hellenistycznego na trzy wielkie mocarstwa: Seleukidów w Syrii, Ptolemeuszów w Egipcie oraz Antygonidów w Macedonii. Pomiędzy tymi trzema państwami wykształciły się małe buforowe organizacje państwowe, które prowadziły często wrogo sobie nastawioną politykę zagraniczną. Spory wybuchające między miastami greckimi często wymagały od nich szukania pomocy z zewnątrz. Niegdyś zjednoczona Hellada uległa całkowitemu podziałowi.

Materiał opracowany przez:

Poprzedni

Wojna seleukidzka z Atiochem III

Powstania niewolników

Następny

Dodaj komentarz