,

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi również i w Rzymie

przez redakcja

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi rozpoczyna od tego roku działalność w Rzymie. Na pytania dotyczące systemu kształcenia, kierunków i innych kwestii związanych ze studiowaniem odpowiada nam Anna Bronowicz z punktu Informacyjno-Rekrutacyjnego w Rzymie
Rafał Bednarski: Co skłoniło Państwa do tego aby założyć oddział Wyższej Szkoły
Humanistyczno – Ekonomicznej również w Rzymie?

Anna Bronowicz: Chcemy umożliwić zdobycie dyplomu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi również Polakom mieszkającym za granicą. W Rzymie i w okolicach mieszka wielu naszych rodaków, którzy wciąż utrzymują więzy z Polską. Ponadto Rzym jest światową metropolią, oferującą wiele interesujących możliwości spędzania czasu i rozwoju osobistego. Przyciąga ludzi z całego świata, przez co jest bardzo atrakcyjnym miejscem do studiowania.

R. B.: W jakim systemie będzie możliwa nauka i co jaki okres będą organizowane zjazdy?

A. B.: Proponujemy 3-letnie studia licencjackie i 5-letnie magisterskie w
systemie niestacjonarnym – dawniej zaocznym. Spotkania z profesorami będą odbywały się co drugi weekend.

R. B.: Czy kadra naukowa pochodzi z Polski czy są to również Polscy naukowcy mieszkający we Włoszech?

A. B.: Do Rzymu będzie przyjeżdżała wysokowykwalifikowana kadra z Polski, ale również zatrudniamy dydaktyków mieszkających we Włoszech, jeśli spełniają nasze wymagania kwalifikacyjne.

R. B.: Ile wynosi czesne za semestr nauki?

A. B.: W WSHE czesne płacone jest co miesiąc i wynosi 200 euro. Dodatkowo nasi studenci mają prawo do różnego rodzaju stypendiów motywacyjnych i naukowych.

R. B.: Wiemy że w Polsce bardzo popularną uczelnią jest również POU która stosuje e-learning, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby stosowanie tego typu systemu nauki a następnie tylko i wyłączni egzaminowanie studentów już w Rzymie?

A. B.: WSHE w Łodzi również oferuje możliwość kształcenia przez Internet w ramach Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Nie zapominamy jednak o studentach mających utrudniony dostęp do Internetu. Jednocześnie naszym studentom mieszkającym we Włoszech chcemy umożliwić również bezpośredni kontakt z profesorami, który znacznie ułatwia zrozumienie przedmiotu studiów. Jest dla nas także ważne stworzenie ośrodka naukowego, w którym studenci mogą osobiście wymienić się doświadczeniami i zorganizować życie studenckie.

R. B.: Co w momencie gdy student przerwie naukę w Rzymie, czy jest
możliwość dokończenia studiów w Polsce?

A. B.: Oczywiście. Studenci mogą bez żadnych problemów kontynuować naukę na
naszej uczelni w Polsce, jak również w Niemczech, Francji, Angli, Holandii i wszystkich innych krajach gdzie jesteśmy obecni.

R. B.: Czy będziecie Państwo współpracowali z uczelniami Włoskimi i czy
będzie możliwość uzyskania również dyplomu którejś z uczelni Włoskich?

A. B.: Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z uczelniami włoskimi, jak też z instytucjami polonijnymi działającymi we Włoszech. Obecnie nasi studenci mogą uzyskać dyplom WSHE w Łodzi, który uznawany jest w całej Unii Europejskiej.

R. B.:W październiku rozpocznie się pierwszy rok studiów w Rzymie, ilu studentów spodziewa się na inauguracji?

A. B.: Do końca września trwa rekrutacja, więc teraz jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnej liczbie studentów. Niemniej dotychczasowe zainteresowanie świadczy o tym, że w październiku ruszymy pełną parą.

R. B.: Dziękuję za rozmowę,

A. B.: Dziękuję


Poprzedni

Bezrobotny z aligatorem w garażu

Cessalto: Wypadek z udziałem polskiego kierowcy

Następny

Dodaj komentarz