Zobacz ile musisz zarobić w tym roku, by móc legalnie przebywać we Włoszech

przez bedy

Każdego roku INPS wylicza minimalną stawkę, dzięki której cudzoziemcy pracujący we Włoszech mają prawo do wpisu do rejestru osób zameldowanych (anagrafe), odnowienia pozwolenia na pobyt, czy łączenia rodzin.
W roku bieżącym minimalny roczny dochód wynosi 5.349,89 euro.
Oznacza to, że każdy cudzoziemiec, który przebywa we Włoszech od ponad trzech miesięcy musi zarobić minimalnie 411,53 euro na miesiąc (wysokość zasiłku socjalnego). Należy pamiętać, że do rocznego dochodu doliczana jest także trzynasta pensja. Zasiłek socjalny przysługuje osobom starszym i obywatelom Unii Europejskiej, których dochody nie pozwalają na utrzymanie się i którzy osiągnęli 65. rok życia.
Czytaj na: <a

Poprzedni

Karnawał w Wenecji

Włoskie powiedzonka

Następny

Dodaj komentarz