Zobacz jak powinieneś zachowywać się na stokach we Włoszech

przez bedy

W związku z rozpoczęciem sezonu narciarskiego we Włoszech, przedstawiamy informację dla osób udających się na wypoczynek zimowy do Włoch, dotyczącą przepisów prawnych obowiązujących na stokach we Włoszech oraz zasad korzystania z ubezpieczenia.
Zachowanie na stoku narciarskim
Obowiązujące we Włoszech zasady bezpieczeństwa na stokach narciarskich są uregulowane ustawowo. Nad ich przestrzeganiem czuwają specjalnie wyznaczone służby, które w przypadku naruszenia norm są uprawnione do wystawiania mandatów, wynoszących w zależności od regionu i wagi wykroczenia od 20 do 250 euro. Należy również pamiętać, że w razie spowodowania zdarzeń powodujących szkody materialne albo obrażenia ciała u innych osób, istnieje zagrożenie postępowaniem cywilnym lub karnym przed sądem.

Zgodnie z ustawą, obowiązki osób uprawiających sporty narciarskie (narciarstwo alpejskie i snowboard), są następujące:
– dzieci do lat 14 muszą używać kasku ochronnego posiadającego homologację;
narciarze są zobowiązani do dostosowania zachowania do warunków panujących na stoku i warunków meteorologicznych w taki sposób, aby nie stanowić zagrożenia dla innych osób;
na odcinkach o ograniczonej widoczności, w pobliży budynków i przeszkód, na skrzyżowaniach, rozwidleniach i zwężeniach, w razie mgły albo ograniczonej widoczności, w przypadku obecności dużej ilości osób i początkujących narciarzy na stoku, należy w sposób szczególny ograniczyć prędkość jazdy;
– podczas zjazdu, należy zachować kierunek jazdy pozwalający uniknąć zderzenia lub gwałtownego przecięcia toru jazdy z osobami znajdującymi się poniżej;
w razie zamiaru wyprzedzania, należy upewnić się, czy jest wystarczająco dużo miejsca do wykonania manewru i czy widoczność nie jest ograniczona. Wyprzedzać można od góry i od dołu, z prawej i lewej strony, pod warunkiem zachowania takiej odległości, aby nie stanowić przeszkody dla wyprzedzanego narciarza;
– na skrzyżowaniach, pierwszeństwo ma osoba nadjeżdżająca z prawej strony, albo wskazana przez szczegółowe oznaczenia. Pojazdy używane do utrzymania stoku mają bezwzględne pierwszeństwo w każdej sytuacji;
– zatrzymanie się jest dozwolone tylko w bezpiecznym miejscu i na brzegu stoku. Nie wolno zatrzymywać się na odcinkach obowiązkowego przejazdu, w pobliżu garbów i innych miejsc ograniczających widoczność;
– w razie upadku, należy niezwłocznie zejść na brzeg stoku;
– w razie wypadku, wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu są zobowiązane do zasygnalizowania zdarzenia innym za pomocą dostępnych środków. Nieudzielenie pomocy i niezgłoszenie obsłudze stoku zaobserwowanego wypadku może podlega odpowiedzialności karnej lub grzywnie;
przechodzenie w poprzek stoku i podchodzenie na nartach do góry jest zabronione, z wyjątkiem nagłej konieczności i za zgodą obsługi stoku, schodzenie w dół jest dozwolone wyłącznie brzegiem stoku;
– w czasie zawodów narciarskich, wstęp na oznaczony obszar jest bezwzględnie zakazany;
na stoku obowiązuje zakaz używania pojazdów mechanicznych;
zarządca stoku nie odpowiada za zdarzenia;
– w przypadku kolizji między narciarzami, zakłada się współwinę obu stron w równej części, za wyjątkiem istnienia dowodów na winę którejś ze stron;
lekcje jazdy na nartach/snowboardzie mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów posiadających ważne uprawnienia wydane przez władze włoskie. W przypadku instruktorów posiadających uprawnienia zagraniczne, istnieje możliwość ich autoryzowania przez Urząd Prowincji właściwy dla miejsca pobytu. Prowadzenie lekcji jazdy bez ważnych uprawnień podlega karze grzywny.
Jazda poza wyznaczonymi trasami i skialpinizm
Zarządca stoku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi. Osoby uprawiające skialpinizm, w przypadku zagrożenia lawinowego z powodów meteorologicznych lub ukształtowania terenu, są zobowiązane do zaopatrzenia się w specjalistyczne systemy elektroniczne umożliwiające na szybkie wezwanie pomocy.

Czytaj na: www.naszswiat.net/poradniki.html

Poprzedni

Włoska TV

Spirto Italiano – nowa szkoła języka włoskiego w Krakowie

Następny

Dodaj komentarz