,

„Żyć, podróżować, pisać”

przez bedy

W Pałacu Kultury i Nauki w Sali im. Adama Mickiewicza 23 maja o godz 12.30 odbyło się spotkanie z Claudio Magrisem, wybitnym pisarzem i felietonistą włoskim, uhonorowanym cztery dni wcześniej tytułem Człowieka Pogranicza przez Ośrodek Pogranicze w Sejnach.
Podróżowanie, życie i pisarstwo to nierozłączna triada, która najlepiej charakteryzuje twórczość urodzonego w Trieście pisarza. 

Autor odpowiadał na pytania dotyczące jego najnowszej książki Podróż bez końca, (tłum. J. Ugniewska, „Zeszyty Literackie”, Warszawa 2009), która jest zbiorem szkiców pochodzących z tomu L’infinito viaggiare („Mondadori”, Milano 2005).
Mówiąc o podróży, Magris wskazywał na różne jej aspekty: podróży jako metafory życia, odysei, wędrówce w czasie i przestrzeni, a także o podróży jako terapii.
Magris odróżniał PODRÓŻ, od tego, co nią nie jest. Można odbyć podróż przemieszczając się z jednego pokoju do drugiego, jeśli spełnione są tylko odpowiednie warunki. Podróżą natomiast nie będzie zaplanowany lot do innego miasta, żeby wygłosić tam wykład, gdyż brak wtedy nieprzewidywalności, pogoni za nieznanym, poszukiwania.

Podróż, zdaniem pisarza, jest otwarciem się na inność, na innego człowieka. Podróżnik nie osądza, nie ocenia, choć czasem jest do tego zmuszony, ale obserwuje. Podróż pozwala na anonimowość, na uwolnienie się od tytułów, funkcji, które określają człowieka w życiu codziennym. Dzięki niej można także doświadczyć poczucia wspólnoty i braterstwa z innymi ludźmi.
Polskę określił Magris jako „Francję Europy Środkowej” ze względu na odmienność od pozostałych krajów słowiańskich, w których silna jest ideologia panslawizmu. Powiedział również, że obserwując twarze Polaków widzi w nich „radość i odwagę”.
Po zakończonym spotkaniu Claudio Magris podpisywał książkę Podróż bez końca przy stoisku „Zeszytów Literackich”

Claudio Magris jest między innymi autorem takich książek jak:

  • L’anello di Clarisse : grande stile e nichilismo nella letteratura moderna, Torino 1984.
  • Danubio, 1986 (Dunaj, przeł. Joanna Ugniewska, Anna Osmólska-Mętrak, Warszawa 1999.
  • Altro mare, Milano 1991 (Inne morze, przeł. Joanna Ugniewska, Warszawa 2004). 
  • Le voci, Genova 1995.
  • Microcosmi, Milano 1997 (Mikrokosmosy, przeł. Joanna Ugniewska i Anna Osmólska-Mętrak, Warszawa 2002).
  • L’infinito viaggiare, Milano 2005.
  • Alla cieca, Milano 2005 (Na oślep; przeł. Joanna Ugniewska, Warszawa 2006).

 

Poprzedni

Kąpieliska w Neapolu

Couch Surfing – jak nocować za darmo, poznając ludzi?

Następny

Dodaj komentarz