,

Certyfikaty z języka włoskiego

przez bedy

Każdy, kto uczy się języka włoskiego, pewnego dnia dochodzi do wniosku, iż chciałby swoją wiedzę jakoś unormować i sprawdzić, na jakim rzeczywiście poziomie znajmości tego języka się znajduje.

Inni z kolei, rozważając możliwość podjęcia studiów czy pracy we Włoszech, bądz po prostu dla własnej satysfakcji, decydują sie na potwierdzenie znajomości języka włoskiego jako języka obcego, poprzez zdanie egzaminu potwierdzonego certyfikatem uznawanym przez włoskie Ministerstwo Oświaty czy też włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W przypadku języka włoskiego, wyróżniamy 3 certyfikaty, cieszące się uznaniem włoskiego Ministerstwa Oświaty, które poświadczają dany poziom znajomości tego języka.
Jednym z nich jest CELI- Certificato di lingua Italiana, wydawany przez Uniwersytet dla cudzoziemców w Perugii.
CELI posiada 5 poziomów, wśród których wyróżniamy następujące:
CELI – IMPATTO
(poziom wprowadzający) A1
CELI 1
(poziom 1 początkujący) A2
CELI 2
(poziom 2) B1
CELI 3
(poziom 3) B2
CELI 4
(poziom zaawansowany 4) C1
CELI 5
(poziom bardzo zaawansowany 5) C2
CELI 5 DOC
(poziom 5 dla nauczycieli) C2
Egzaminy CELI odbywają się w 3 sesjach: wiosennej, letniej i jesiennej. Egzamin składa się ze sprawdzenia 4 podstawowych umiejętności językowych to znaczy: czytania, pisania, słuchania i mówienia.
Najbliższe daty przeprowadzanych egzaminów są następujące: 22 czerwca 2009  23 listopada 2009

Kolejny certyfikat zaslugujący na uwagę  to CILS – Certificazione di Italiano come la lingua straniera. Wydawany jest przez uniwersytet dla cudzoziemcow w Sienie.
CILS  posiada 4 poziomy:
CILS
(poziomy wprowadzające) A1 e A2
CILS 1
(Poziom początkujący 1) B1
CILS 2
(Poziom pośredni 2) B2
CILS 3
(Poziom średnio zaawansowany 3) C1
CILS 4
(Poziom bardzo zaawansowany 4) C2
Egzaminy CILS odbywają się zazwyczaj w czerwcu i w grudniu każdego roku, bezpośrednio w Sienie bądz w innych szkołach nauczania języka włoskiego we Włoszech, jak  i za granicą. Egzamin składa się z części słuchania, czytania, analizy tekstu i wypracowania na wybrany z 3 podanych tematów,  po czym następuje indywidualna część ustna. Długość przeprowadzanych egzaminów jest uzależniona od zdawanego poziomu, gdzie w przypadku CILS1, egzamin trwa do 3 godzin, natomiast w przypadku CILS 4 – egzamin trwa 6 godzin.
Obecne daty na rok 2009 są następujące:
4 czerwca 2009 i 3 grudnia 2009

Uniwersytet w Sienie organizuje także DITALS – Certificazione di competenza in didattica dell’italiano a stranieri, czyli egzamin na certyfikat potwierdzający kompetencje w nauczaniu języka włoskiego jako języka obcego. DITALS, posiada 2 poziomy:
 DITALS  poziom 1, skierowany jest do obywateli Włoch i cudzoziemców, posiadających wykształcenie średnie, mających doświadczenie w nauczaniu (minimum 60 udokumentowanych godzin),  istnieje również możliwość podjęcia praktyki nauczycielskiej za pośrednictwem  uniwersytetu w Sienie. Posiadanie tego certyfikatu potwierdza podstawową umiejętność nauczania języka włoskiego jako języka obcego.
DITALS  poziom 2, skierowany jest do osób z doświadczeniem w nauczaniu języka włoskiego jako języka obcego, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu glottodydaktyki.
Posiadanie tego certyfkatu potwierdza  stopień zaawansowany umiejętności w nauczaniu języka włoskiego jako języka obcego na każdym poziomie.
Egzamin DITALS 1 sklada się z 3 części:
 A. analizy materiałów dydaktycznych
B. analizy i sposobów wykorzystania pracy z tekstem
C. podstawowych znajomości glottodydaktycznych
Egzamin DITALS  2 składa się z  4 czesci:
A. analizy materiałów dydaktycznych
B. konstrukcji materiałów dydaktyczncyh
C. znajomości glottodydaktycznych
D. ustnych umiejętności glottodydaktycznych
Uniwersytet w Sienie organizuje również swego rodzaju Master kursystudia podyplomowe, związane z nauczaniem języka włoskiego. Studia są odpłatne, lecz istnieje szansa na stypendium.

Ostatnim mniej rozpowszechnionym certyfikatem potwierdzającym znajomość języka włoskiego, jednak mającym taką samą wartość jak powyżej wymienione certyfikaty jest PLIDA, który  także jest uznawany przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych .
PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, został stworzony na potrzeby organizacji Dante Aligheri współpracującej z  włoskim MSZ i z Uniwersytetem La sapienza w Rzymie.
PLIDA posiada 6 poziomów, z czego tak jak w przypadku 2 poprzednich certyfikatów, 2 pierwsze poziomy są przeznaczone dla osób początkujacych, poznajacych język włoski od podstaw.
I tak wyróżniamy następujące poziomy PLIDA:
PLIDA A1 i A2 (poziom poczatkujacy)
PLIDA B1 i B2 (poziom podstawowy fundamentalny)
PLIDA C1 i C2 (poziom profesjonalny)
Egzaminy PLIDA odbywają się kilka razy w roku,  z reguły na przełomie maja i listopada, a daty są publikowane na łamach strony internetowej organizacji Dante Aligheri.
Egzamin PLIDA składa się z 4 części: ustnej, pisemnej, części sprawdzającej zrozumienie tekstu i z części słuchania.
Najbliższe daty egzaminów PLIDA na rok 2009, ze wskazaniem na zapisy do 31 pazdzernika 2009, są następujące:
Poziom A1-A2-B1  25 listopada 2009
Poziom B2-C1-C2 26 listopada 2009
Egzaminy z części ustnej odbędą się 27 listopada 2009

Dodatkowe informacje na temat egzaminów jak i materiałów przygotowujących do  powyżej wymienionych certyfikatów (egzaminy  z poprzednich edycji) CELI; CILS; PLIDA i DITALS można znaleźć na poniższych stronach:
http://www.cvcl.it/
http://www.unistrasi.it
http://www.ladante.it

Materiał przygotowany przez:

logo

Poprzedni

Couch Surfing – jak nocować za darmo, poznając ludzi?

Erasmus w Bolonii

Następny

Dodaj komentarz