,

Dnia 12 czerwca 2009 r., w sali Paladin w Pałacu Moroni odbyła się Konferencja „ku pamięci Prof. Bronisława Geremka”, która została zorganizowana i sfinansowana przez AIPP z patronatem Urzędu Miasta i Uniwersytetu w Padwie

przez bedy

Dnia 12 czerwca 2009 r., w sali Paladin w Pałacu Moroni odbyła się Konferencja „ku pamięci Prof. Bronisława Geremka”, która została zorganizowana i sfinansowana przez AIPP z patronatem Urzędu Miasta i Uniwersytetu w Padwie. Prof. Geremek – historyk, opozycjonista, więzień polityczny, Euro-deputowany i minister – walczył o wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej; …

Dnia 12 czerwca 2009 r., w sali Paladin w Pałacu Moroni odbyła się Konferencja „ku pamięci Prof. Bronisława Geremka”, która została zorganizowana i sfinansowana przez AIPP z patronatem Urzędu Miasta i Uniwersytetu w Padwie. 

Prof. Geremek – historyk, opozycjonista, więzień polityczny, Euro-deputowany i minister –  walczył o wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej; pamiętany jest za jego ogromne zasługi dla wszystkich obywateli niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i dla naszego środowiska.


Konferencję otworzył Prof. Pisani, delegat Prezydenta Miasta do spraw Polski, odpowiedzialny za bratnie miasta, oraz prezes organizacji „Giardino dei Giusti nel Mondo” (Ogród Sprawiedliwych  Świata).


Rektora Uniwersytetu w Padwie reprezentował Prof. Cortellazzo, zastępca Dziekana wydziału Filozofii uniwersytetu padewskiego.


Gościem honorowym konferencji był  Prof.  Karol Modzelewski, znany na całym świecie wybitny historyk średniowiecza, od lat 60. opozycjonista, przyjaciel Jacka Kuronia.  Działacz opozycji demokr­atycznej,  współzałożyciel i autor nazwy związku „Solidarność”. W latach 1961-62, jako stypendysta Fundacji Giorgio Cini, przeprowadził badania nad dobrami ziemskimi weneckiego klasztoru w San Zaccaria, których wyniki opublikował w Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato w miejscowej prasie. Wykładał w paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales, w Collège de France i na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Ma na swym koncie wiele prac naukowych z zakresu historii średniowiecznej, uhonorowanych wieloma prestiżowymi nagrodami. Wielka postać historii naszych czasów, osoba, którą każdy Polak, jeśli nadaży się okazja, powinien poznać.

Prof. Modzelewski przedstawił licznie przybyłym słuchaczom i miłośnikom historii i kultury polskiej całą bibliografię polityczną związaną z Solidarnością w sposób jasny i syntetyczny.


Sprawozdawcą z ramienia Uniwersytetu Padewskiego był Prof. Achille Olivieri, historyk i miłośnik Polski, znajomy Prof.Geremka.


Na wstępie oraz po zakończeniu konferencji odbył się koncert polskiej wokalistki – Warszawianki Anny Kostrzyńskiej, która ukończyła  szkoły muzyczne w Warszawie, a następnie Konserwatorium Muzyczne G.B. Martini w Bolonii. Występowała w USA, współpracowała
z Januszem Sporkiem,  brała udział w bardzo wyjątkowych koncertach w Katedrze Św.Patryka, w Carnegie Hall w Nowym Jorku,  w Ohio i w Opera Circle w Cleveland. Wokalistka zachwyciła publiczność pięknym głosem o dużej przyszłości i bardzo ładną prezencją.


Akomapaniatorką śpiewaczki była pianistka Małgorzata Kuraś-Tkacz,  wieloletnia stypendystka Fundacji Chopinowskiej, od trzydziestu lat związana z macierzystą uczelnią jako pianistka-akompaniatorka wydziału wokalnego Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.


Występ, w pięknym kontekście Palazzo Moroni i Uniwersytetu, cieszył się wielkim uznaniem publiczności i został uznany za duży sukces.


Konferencja została zakończona uroczystą kolacją w restauracji Isola di Caprera.


Prof. Modzelewski udzielił 40 minutowego wywiadu dla lokalnej telewizji La9, który można obejrzeć na stronie internetetowej


www.la9.it/la9/video.php?ch=6887&vkey=1586377098&pag=1

Poprzedni

Nanni Moretti znów na ekranie

Stoisko polskie na targach CAMPIONARI w Padwie

Następny

Dodaj komentarz