Czy nadszedł czas, by się bać?

przez bedy

21 maja br. Rada Ministrów przyjęła w Neapolu “pacchetto sicurezza”, którego głównym bohaterem jest… imigrant. Berlusconi i jego ministrowie zaczęli swoje rządy kilka dni temu, a my cudzoziemcy zdążyliśmy już się przekonać o ich wrogości do nas wszystkich.

Nowy pakiet bezpieczeństwa nie oszczędził nawet nas – obywateli Unii Europejskiej. Jeden z dekretów mówi o obciążeniu ze względu na nielegalne przebywanie we Włoszech, czyli aggravante Della clandestinità. Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec popełni jakiekolwiek przestępstwo w momencie, gdy przebywa w Italii nielegalnie, wyrok przewidziany za popełnione przestępstwo może być przedłużony o 1/3. Ponadto imigrant, który został skazany na karę do 2 lat pozbawienia wolności, może zostać wydalony z terytorium włoskiego (do tej pory wydaleni mogli być cudzoziemcy skazani na 10 lat więzienia).

Także cudzoziemcy, którzy przyjechali tu nielegalnie ryzykują od 6 miesięcy do 4 lat pozbawienia wolności. Uwaga właściciele nieruchomości, którzy wynajmują je nielegalnym cudzoziemcom!

Również i was może dosięgnąć kara. Poza konfiskatą nieruchomości, właściciele ryzykują pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 3 lat i grzywnę od 10.000 do 50.000 euro. Mieszane małżeństwa zostały wzięte pod lupę, jest kolejnym punktem pakietu. Aby zapobiec pladze tzw. papierowych małżeństw zostały wprowadzone zmiany w przyznawaniu obywatelstwa włoskiego małżonkowi, który jest cudzoziemcem.

W związku z tym, małżonek – cudzoziemiec otrzyma włoskie obywatelstwo dopiero po 2 latach od momentu zamieszkania na terytorium włoskim po zawarciu związku małżeńskiego, a nie jak poprzednio po 6 miesiącach.

A co z nami?

Nowe prawo dosięga również nas, obywateli Unii Europejskiej. Będziemy mogli zostać wydaleni ze względu na brak lub niewystarczające dochody (ich wysokość) oraz ich pochodzenie (czy są legalne), poza tym będzie kontrolowane ubezpieczenie zdrowotne, aby uniknąć „ciążenia na włoskiej służbie zdrowia”. Wydaleni mogą być również i ci obywatele Wspólnoty Europejskiej, którzy nie dokonali wpisu do rejestru osób zameldowanych.

Czy mamy się bać?

Wprowadzenie restrykcji związanych z możliwością wydalenia obywateli UE z terytorium Włoch weszło w życie z powodu tragicznych zdarzeń z udziałem obywateli Rumunii oraz Romów. W związku z tym istnieje małe prawdopodobieństwo, że nagle wszyscy obywatele Unii będą kontrolowani. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że przy normalnej kontroli policji może zostać poproszona od nas tzw. “attestazione anagrafica” . Należy przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydaleń tzw. niebezpiecznych dla życia publicznego.

Poprzedni

Campania, immigrati pi

Piosenki bez słowa AMORE

Następny

Dodaj komentarz