Ogólne zasady dostępu do usług medycznych we Włoszech

przez redakcja

Włoska Służba Zdrowia nosi nazwę „Servizio Sanitario Nazionale”. Dostępu do narodowego systemu zdrowotnego we Włoszech dokonuje się poprzez zwrócenie się do lokalnej jednostki medycznej AUSL

(Azienda Unita Sanitaria Locale) o nadanie „narodowego numeru zdrowotnego”, a następnie poprzez wybór lekarza ogólnego lub pediatry, znajdujących się w specjalnych rejestrach w regionalnych urzędach zdrowia.

Wybór lekarza gwarantuje dostęp do różnego rodzaju świadczeń medycznych, w większości bezpłatnych, np. wizyt w przychodni i domowych, skierowania na wizyty do specjalistów, niezbędnych badań, opieki pielęgniarki, kuracji sanatoryjnej itp.

Wizytę domową, (możliwą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pacjent nie może sam udać się do lekarza), należy zamówić przed godz. 10 rano (od poniedziałku do soboty). Wizyty zgłoszone po godz. 10 będą miały miejsce dopiero przed południem dnia następnego.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o świadczeniach zdrowotnych można uzyskać w Unita Sanitaria Locale – USL. Wykaz ośrodków znajduje się w hotelach, gminach i książkach telefonicznych.
Jakie świadczenia można otrzymać?

W celu zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych, należy przekazać kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) do USL i uzyskać zaświadczenie o uprawnieniu do świadczeń – zielony formularz (Modularno perl’Assitenza Sanitaria Agli Assiscurati di Instituzioni Ester di Malattia In Temporaneo Soggiorno in Italia) oraz listę lekarzy praktykujących w ramach systemu państwowego. Lekarz obciąży pacjenta opłatą.

Leczenie szpitalne

Lekarz decydujący o konieczności hospitalizacji wydaje zaświadczenie (proposta di ricovero), które na ogół uprawnia do leczenia po obniżonej cenie w niektórych szpitalach. Zaświadczenie to należy zanieść do USL w celu zatwierdzenia. W USL można także uzyskać listę uprawnionych szpitali.

Za co trzeba zapłacić?

Za przypisane lekarstwa należy zapłacić opłatę zryczałtowaną nie podlegającą refundacji. Jeśli na rachunku z apteki znajduje się słowo ticket, oznacza, że należy zapłacić pełne (100%) koszty lekarstw.

Informacje dodatkowe

Jeśli staramy się o świadczenia we Włoszech, niezbędna będzie fotokopia formularza wraz z oryginałem. Oryginał zostanie nam zwrócony, lecz kopia zatrzymana.

Jeśli nie posiadamy zaświadczenia z USL, należy zapłacić za leczenie i późniejszy zwrot kosztów może być utrudniony i obejmować tylko część poniesionych kosztów. Jeśli została poniesiona pełna cena za lekarstwa, należy zachować nalepki cenowe oraz dowód zapłaty – bez nich nie ma możliwości uzyskania refundacji.

Pomocy medycznej w porach nocnych oraz w dni świąteczne udziela Guardia media pro noturna et festiva.

Poprzedni

Kursy włoskiego we Włoszech

Kuchnia włoska: porady

Następny

Dodaj komentarz