,

Stypendium na włoskiej uczelni

przez bedy

W ciągu kilku ostatnich miesięcy temat stypendium na włoskim uniwersytecie poruszany był niezliczoną ilość razy. Przeglądając setki postów i odpowiedzi, nie znalazłem satysfakcjonującego wyjaśnienia tego problemu…
I. Wprowadzenie
II. Krótko o sposobach studiowania
III. Rodzaje gratyfikacji
IV. Dokąd się udać
V. Potrzebne dokumenty
VI. Wypełniamy formularz (modulo di domanda)
VII. Otrzymaliśmy stypendium?
VIII. Przydatne odnośniki

I. Wprowadzenie

W ciągu kilku ostatnich miesięcy temat stypendium na włoskim uniwersytecie poruszany był niezliczoną ilość razy. Przeglądając setki postów i odpowiedzi, nie znalazłem satysfakcjonującego wyjaśnienia tego problemu. Być może dlatego, że jest to temat, o którym można prawić bez końca.

W przeciwieństwie do procedur obowiązujących w Polsce, to znaczy ramowych i nieprzewidujących wyjątków – podejście do osoby studiującej we Włoszech jest bardziej indywidualne. Wydaje mi się, że stąd właśnie tyle różnych wersji i wypowiedzi, często wykluczających się nawzajem. Rozbieżność przypadków i rezultatów działań maszyny przyznającej gratyfikacje jest korzeniem wielowątkowości tego tematu.

Poniżej przedstawiam kompletny przewodnik, krok po kroku, jak ugryźć temat stypendium. Mam nadzieję, że znacznie rozszerzę i przybliżę ciągle poniekąd niedostępną wiedzę na ten temat. Wszystkie informacje zawarte w artykule są podsumowaniem moich indywidualnych doświadczeń jako studenta Universita’ degli Studi di Bologna. Podkreślam, że studiowałem zgodnie z prawami normalnego studenta, nie odbywałem wymiany typu Socrates Erazmus.

Dodam również, że studiowałem po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przed wejściem do strefy traktatu z Schengen oraz w czasie, gdy rząd Romano Prodiego zezwolił na pracę Polaków we Włoszech.

Wszystkie odnośniki do ważnych stron jakie udało mi się zebrać wśród najbardziej popularnych uniwersytetów, umieszczam na samym dole strony. W tekście znajdują się niekiedy bardzo szczegółowe informacje dla przyszłych studentów Uniwersytetu w Bolonii, czasem odbiegające nieco od tematu. Celem artykułu jest dla mnie również podzielenie się moją wiedzą i doświadczeniem gdyż zdarzenia, które miały miejsce podczas moich zmagań jako studenta, można jeszcze ulokować w nieodległej przeszłości.

Po względnie udanych staraniach zostało mi przyznane dwukrotnie stypendium. Nie jestem jednak w stanie stwierdzić, czy ścieżka którą zostałem poprowadzony do jego zdobycia była w pełni zgodna formalnie i prawnie. Wielokrotnie dopisywało mi szczęście i wiele rzeczy zostało załatwione od ręki z czystej uprzejmości urzędnika. Z drugiej strony skutek ubiegania się o stypendium był pomyślny i jednoznaczny. Mam nadzieję, że używając podobnego schematu staniecie chociaż lekko na nogi we Włoszech i moja pomoc okaże się użyteczna.

II. Krótko o sposobach studiowania
Wszelkie przepisy odnośnie przyznawania i możliwości ubiegania się o stypendia ustalane są odpowiednio do podziałów i metod studiowania.

1. Podział ze względu na długość trwania studiów:

a) laurea triennale
Trzyletni cykl studiów, po ukończeniu otrzymujemy dyplom wykonywania zawodu (tzw. Master di Primo Livello), jest to odpowiednik naszych studiów licencjackich, dotyczy zdecydowanej większości kierunków, w tym coraz częściej kierunków inżynieryjnych i medycznych.

b) laurea specialistica
Dwuletni cykl studiów uzupełniających. Wraz z dyplomem przysługuje nam tytuł magistra (tzw. Master di Secondo Livello).

c) corso di ciclo unico
Pięcioletni lub więcej cykl studiów obejmujący głównie inżynierię i medycynę. Jest to zastępcza forma dla płaszczyzny 3+2, dość rzadko spotykana

2. Podział ze względu sposób przyjmowania studentów:

a) libero acceso
Wolny wstęp na studia dla wszystkich studiujących, bez egzaminów z języka, bez egzaminów przedmiotowych ani żadnych innych prób. Jedynym warunkiem przystąpienia do studiowania jest zapłacenie raty za studia oraz posiadanie odpowiednich dokumentów.

b) numero chiuso
Ograniczona liczba miejsc studiujących, zwykle stosuje się dla pilotowych kierunków oraz wyspecjalizowanych. O przyjęciu decydują egzaminy i/lub rozmowy kwalifikacyjne, stopnie, testy sprawnościowe itp. Wszystkie kryteria ustala indywidualnie uniwersytet.

Należy pamiętać także o kilku podstawowych zasadach, które nie występują w Polsce:

1. Studia dzienne są płatne dla wszystkich studiujących, zwykle w dwóch lub trzech ratach rocznie, we wrześniu i lutym zwykle. Jedną z form gratyfikacji stypendialnej jest kasacja drugiej raty lub jej redukcja. Raty podzielone są według proporcji 30%-70% lub 20%-40%-40%.

2. O przejściu na kolejny rok NIE decyduje liczba zdanych egzaminów. Ciągłość finansowa wpłat jest jedynym czynnikiem, można studiować trzy lata nie zdając żadnego egzaminu, nie chodząc na żadne zajęcia.

3. Po przekroczeniu bazowego terminu trwania studiów, na przykład po trzech latach studiując na kursie laurea triennale, student chcący kontynuować studia przepisywany jest na tzw. fuori corso. Może tam zostać tak długo jak chce, ale po pierwszym fuori corso nie przysługują mu żadne redukcje i nie może otrzymać stypendium w żadnej postaci.

4. Kursy studiów podzielone są również według „uczęszczalnych” i „nieuczęszczalnych”, to znaczy takich, które wymagają obecności na zajęciach oraz takich, na których ta obecność jest zbędna. Zależy to od kursu, nie od przedmiotu- podkreślam!.

5. Istnieją zwykle dwa wydziały kształcące w kierunkach ścisłych: Wydział Nauk Matematycznych, Fizycznych i Przyrodniczych oraz Wydział Inżynierii. Politechniki zastępowane są przez Wydziały Inżynierii na uniwersytetach. Jednak tylko one wraz z politechnikami mają możliwość nadawania tytułu inżyniera, przez co sposób rekrutacji oraz program studiów różni się znacznie niekiedy.

6. Roczny koszt studiowania różni się dla poszczególnych kierunków. Na przykład studiowanie socjologii jest zwykle tańcze niż studiowanie medycyny o kilkaset euro rocznie.

Dokładne zrozumienie zasad studiowania pozwoli zrozumieć sposób przyznawania stypendium i zasady działania tamtejszych przepisów.

III. Rodzaje gratyfikacji
Podanie o stypendium może składać każdy student. Można otrzymać pomoc na różne sposoby. Istnieje podział na studentów zamieszkałych poza

Przede wszystkim może zostać nam przyznana zapomoga finansowa. Na moim uniwersytecie wynosiła ok. 4600 euro rocznie w najwyższym wymiarze, zwykle jednak dla każdego Polaka osiągalnym. Płatna jest zwykle w dwóch lub jednej racie przelewem na konto bankowe. Na Uniwerystecie w Bolonii nie wymagano potwierdzeń co miesięcznych odnośnie wynajmu i innych tego typu cudów. Korzystniej było dołączyć jednak dokument o faktycznym wynajmie mieszkania regulowanym przez kontrakt lub/i „deklaracje gościnności” Dicchiarazione di Hospitalita’ zawieraną również z właścicielem mieszkania. Rozszerzenie tego wątku znajduje się w dziale (V). W przypadku otrzymania tej gratyfikacji, zostają nam przyznane wszystkie inne, o które się staraliśmy w podaniu, łącznie z całkowitą kasacją opłaty za studia za rok, w którym stypendium zostało nam przyznane.

Po drugie przysługuje nam również pomoc w postaci redukcji opłaty za studia. Niekiedy jest to cała opłata roczna za studia, w większości przypadków redukcja drugiej raty (wyższej). Kwota redukcji odpowiada poziomowi, który został nam przyznany. Zwykle zawiera się w przedziale 20%-95%. Wszystkie informacje o bieżących ratach na dany rok podaje uniwersytet jako jedną z bazowych informacji. Obecnie, na Uniwersytecie w Bolonii rozpiska znajduje się na witrynie:

Po otrzymaniu 95% redukcji drugiej raty koszt studiowania zawiera się w około 350 euro rocznie.

Trzecia forma gratyfikacji to przyznanie nieodpłatnie akademika lub około 33% redukcja opłaty za akademik. Warunki w nich są całkiem znośne, poza tymi umiejscowionymi poza miastem. W wielu zamontowana jest na stałe klimatyzacja, otrzymujemy komputer w pokoju. Zwykle jest indywidualna łazienka oraz niekiedy indywidualna kuchnia. Warto się nad tym zastanowić. W przypadku studentów z wymian, akademik przysługuje im bez względu na okoliczności, wystarczy odpowiednie podanie.

Inne formy gratyfikacji są opcjonalne, nie zawsze spotykane. Są to ulgi dla niepełnosprawnych, możliwość pracy na uniwersytecie po pierwszym roku studiów (part-time universitario). Istnieje także wiele stypendiów fundowanych przez konkretne wydziały, za konkretne osiągnięcia lub nawet przez osoby prywatne. To jednak zależy partykularnie od uniwersytetu.

Włoskie uniwersytety to wielkie jednostki organizacyjne, zwykle powiązane w bardzo ścisłą sieć. Nawet praca w wolontariacie bardzo często przekłada się bezpośrednio na dodatki pieniężne do stypendium.

Krótkie tłumaczenie wszystkich rodzajów gratyfikacji na Uniwersytecie w Bolonii przedstawia się następująco:

Gratyfikacje ARSTUD-u:

 • Borse di studio = stypendium pieniężne
 • Posti alloggio = miejsce do zamieszkania
 • (akademiki i domy studenckie)

 • Contributi per la mobilità internazionale = zwroty kosztów podróży i transferu w przypadku studentów niezamieszkałych we Włoszech
 • Interventi in favore di studenti disabili = przydział do opieki nad studentami niepełnosprawnymi
 • Volontariato = wolontariat obejmujący najrozmaitrze struktury uniwersyteckie
 • Interventi straordinari = pozostałe przydziały bez jednoznacznej kategorii

Gratyfikacje Uniwersytetu:

 • Esonero tasse = redukcja rat za studia
 • Part-time Universitario = praca na Uniwersytecie w niepełnym wymiarze

IV. Dokąd się udać?
W zalezności od wielkosci uniwersytetu istnieje delegowany osrodek, który przyznaje wszystkim studentom stypendia. W przeciwnym wypadku dokumenty należy składać w dziekanatach odpowiednich wydziałów. Na przykład na Uniwersytecie w Bolonii wydawaniem stypendium i przyjmowaniem podań zajmuje się ARSTUD (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori).

Większość informacji można zasięgnąć również w tzw. punktach URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), ja nigdy nie miałem potrzeby udawać się aż do ARSTUD gdyż wszystkie procedury da się załatwić zdalnie oraz pocztą. W przypadku kłopotów lub szczegółowej sytuacji, która wymaga bardziej wyspecjalizowanej wiedzy odnośnie przyznawania stypendium polecam udać się do Centro Tutorato Studenti Internazionali. Zwykle każdy uniwersytet posiada taką placówkę. W Bolonii działa niesamowicie i zawdzięczam im bardzo wiele. Szczególnie chciałbym napomnieć o świetnej pracy biura kuratora, którym do dziś jest Prof.ssa Maria Giovanna Bettoli.

Dopóki nie wejdziemy w strefę EURO warto pamiętać, że być może będziemy musieli odwiedzić biuro o nazwie C.A.F. Jest to struktura, której zadaniem jest waloryzowanie kwot prezentowanych w obcych walutach oraz przeliczanie ich odpowiednio do poziomu życia we Włoszech (ISEE).

V. Potrzebne dokumenty
Tutaj zaczynają się schody. Zwykle podanie o stypendium należy wypełnić i wysłać do połowy września lub początku października. Do tego czasu musimy mieć wszystkie dokumenty potrzebne do wysłania i zdeklarowania.

Codice Fiscale
Przede wszystkim uniwersytety jako klucza używają Codice Fiscale, kiedyś można było wyrobić ten numer w Ambasadzie Republiki Włoskiej, na przykład w Warszawie na pl. Dąbrowskiego. Otrzymanie takiego numeru we Włoszech nie jest kłopotliwe i czasochłonne.

Waloryzacja dochodów ISEE
Pobieramy z urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach wszystkich zameldowanych w tym samym miejscu, gdzie my. W praktyce to bardzo umowne, bo nikt we Włoszech nie ma dostępu do naszych danych zameldowania. Najlepiej pobrać zaświadczenia ojca i matki oraz własne. Nie radzę próbować trików w stylu, że jesteśmy niezależni finansowo, gdyż wtedy trzeba wykazywać kontrakty i posiadać odpowiedni dochód. Tak przygotowane dokumenty tłumaczymy u tłumacza przysięgłego.

Posiadana własność
Jeżeli zdarzy się tak, że nasze zaświadczenia o dochodach opiewają na 0 PLN musimy zaświadczyć własność. Niestety musimy coś zdeklarować bo systemy komputerowe od razu odrzucają nas z kwotą 0. Ja dostałem wyjaśnienie z ARSTUD, że nie mam podstaw finansowych do zapłacenia za studia i przez to nie przysługuje mi stypendium. Odwołanie nic nie pomogło. Warto posiadać samochód lub notarialnie zdeklarowany przychód systematyczny na konto. Oświadczenie w stylu: „Zobowiązuje się przesyłać mojej wnuczce XXXX 1500 zł. na konto XXX w dniu AAA każdego miesiąca począwszy od dnia BBB/BB do CCC/CC w celu pokrycia podstawowych potrzeb związanych z procesem studiowania.” kosztuje ok. 50 zł u notariusza, takowe tłumaczymy przysięgle i tym samym udostępniamy jakąś prawną podstawe do przyznania nam czegokolwiek. Nie wiem, czy ten zabieg zawsze pomaga, ale kilka takich dokumentów może nam uratować skórę.

W przypadku, gdy dochód wspólny jest spory można napisać oświadczenie, że nie posiada się aktywów i nieruchomości również u notariusza a następnie przetłumaczyć, ale nie jest to konieczne. Najlepiej aby suma wszystkich przychodów rocznych była mniej więcej w skali 60.000 złotych / 2-3 osoby. Wtedy możemy spać spokojnie i zacierać ręce. Oczywiście na włoskie warunki nawet pensja rzędu 200.000 zł rocznie może udostępnić nam pewne stypendialne bonifikaty, zatem spokojnie.

Zaświadczenie o zameldowaniu
Aby spać spokojnie zalecam pobrać z Urzędu Miejskiego oraz przetłumaczyć. Jednostronicowy dokument może uprosić procedury i uwiarygodnić naszą osobę w oczach komisji. Bardzo ważne, gdy adres na dokumentach jest inny niż adres zameldowania. Można również pobrać zaświadczenie o zameldowaniu rodziców i innych członków rodziny, których deklarujemy jako współlokatorów.

Dicchiarazione dell’ospitalita’
Gdy znaleźliśmy mieszkanie miło jest podpisać jakiś kontrakt na przyszłość. Różne rzeczy się dzieją. To oczywiście kolejny temat rzeka. Jeżeli jednak uda się nam wynająć mieszkanie zanim żłożymy podanie o stypendium spisujemy kontrakt.

Modulo di domanda
Zwykle podanie o stypendium wypełnia się droga elektroniczną. Po zakończonej procedurze tworzy się wydruk całości. Modulo di domanda wypełnia się na samym końcu, zazwyczaj we Włoszech, kiedy zamierzam finalizować kwestie prośby o stypendium. Do jego wypełnienia bowiem będziemy potrzebować wszystkich dokumentów powyżej.

Waloryzacja ISEE wystawiana przez CAF (Centro di assistenza fiscale)
W Modulo di domanda występuje pole, w którym należy podać wartość dochodów ISEE po przeliczeniu przez CAF. Składając podanie na studia nie dołączałem jednak tego zaświadczenia, ponieważ powiedziano mi, że nie jest to konieczne. Ja osobiście mnożyłem złotówki po mniej korzystnym dla mnie kursie i wpisywałem taką wartość. Mniej korzystny kurs to kurs niższy niż bankowy. Licząc po kursie niższym, teoretycznie zarobiłem więcej euro, przez co jestem fikcyjnie bogatszy. To jednak niewielka strata, niezauważalna z punktu widzenia kwot jakie prezentują Włosi. Nie wiem tym samym czy obecnie jest skrajnie obligatoryjne dołączanie zaświadczeń ISEE.

Co dalej?
Wszystkie dokumenty opakowujemy w kopertę. Wysyłamy na poczcie specjalnym listem z potwierdzeniem zwrotnym. To bardzo ważne, gdyż wewnątrz umieszczamy oryginały Zarówno tłumaczenia jak i dokumenty polskie. Nie wysyłamy jedynie Codice Fiscale, gdyż on służy do rejestracji na studia głównie. Wcześniej radzę zrobić ksero wszystkich, a przede wszystkim modulo di domanda. Warto też dołączyć ksero paszportu lub dowodu osobistego. Potwierdzenie zwrotne kosztuje w Polsce około 13 złotych; we Włoszech 5-10 euro. Musimy podać adres, na który listonosz przyniesie nam potwierdzenie, że Agencja Stypendialna przyjęła dokumenty. Wysyłamy oczywiście na adres agencji, po wypełnieniu formularza on-line (modulo di domanda). Dodam, że na Uniwersytecie Bolońskim można zrobić to w punkcie AlmaWelcome, zwykle znajdującym się na via Zamboni, w tym samym budynku co URP.

Dokładne informacje na temat wysokości redukcji rat, wysokości skali podatkowych, zarobków itp. przy których można ubiegać się o stypendium znajdują się w tzw. bando. Należy przed wysłaniem dokumentów dokładnie przeczytać ten dokument, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. Pamiętajmy, że we Włoszech uniwersytet stanowi bardzo niepodległy organizm. Wiele wymogów i obowiązków, przepisów narzuca indywidualnie uczelnia, w której studiujemy.

VI. Wypełniamy formularz (modulo di domanda)

Chciałbym w tym dziale krok po kroku opisać wypełnianie formularza z prośbą o stypendium. Bardzo ciężko jest znaleźć formularz dostępny w zapisywalnym formacie. Ja za wzór znalazłem DOMANDA DI BORSA DI STUDIO A.A. 2008-2009 ALL’UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO. Pragne po raz kolejny zaznaczyć, że prawdopodobnie wszystkie formularze, w zależności od uniwersytetu różnią się od siebie. Ramowo jednak pola i kategorie pozostają podobne, przez co taki przewodnik ma w ogóle sens.

Krok 1. CODICE FISCALE i NUMER ALBUMU (MATRICOLA) studenta
Pola:

 • Codice Fiscale (czyt. „Potrzebne dokumenty”), wypełniamy numerem który nam przyznano
 • Matricola: numer albumu otrzymany podczas rejestracji na studia, zwykle znajdujący się także na tesserze (legitymacji elektronicznej) oraz w libretto (indeksie).
 • Nazwisko i imię, ja uzupełniłem odwrotnie. Należy najpierw napisać nazwisko dla pewności, zgodnie z tym jak proszą.

Krok 2. DANE PERSONALNE O STUDIUJĄCYM, INFORMACJE O STUDIACH

 • Comune di nascita: Miejscowość urodzenia
 • Prov.: Prowincja – województwo. Pole jest krótkie ponieważ we Włoszech używa się skrótów w nazwach prowincji. Nic się nie stanie gdy pełną nazwę umieścimy po miejscowości, można zaznaczyć wyrazem prov.
 • Stato estero: Państwo urodzenia jeżeli inne niż Włochy należy wpisać
 • Data di nascita: Data urodzenia
 • Cittadinanza: Narodowość
 • Tel. cellulare: Numer telefonu komórkowego
 • Tel. abitazione: Numer telefonu domowego
 • Comune di residenza: Miejscowość właściwa dla naszego miejsca pobytu, nawet jeśli jesteś gościem lub wynajmujesz mieszkanie, podajesz miejscowość właśnie tego mieszkania
 • Prov.: Prowincja, w której znajduje się miejscowość. Na przykład Rzym (Roma) znajduje się w prowinzji Lacjum (Lazio), której sygnaturą jest LA.
 • C.A.P.: Kod pocztowy naszego miejsca pobytu
 • Frazione, via e numero civico: Adres aktualnego miejsca pobytu, c/o oznacza Campanello, nazwę która widoczna jest na domofonie, ważne aby ją podać.

Sezione 3 opisuje sposób zarejestrowania na studia, metodę studiowania.

 • A= wpisujemy numer roku na którym jesteśmy aktualnie.
 • B= podajemy nazwę kierunku (CORSO), jeśli starczy miejsca możemy dopisać ALLA i potem nazwę wydziału. np. INFORMATICA ALLA FACOLTA DI SCIENZE MM.FF.NN.
 • C= zaznaczamy, oznacza że nie odnawialiśmy procesu studiów poprzez „rinuncię”, generalnie dotyczy sytuacji, w której przerwalismy studia na ileś lat, a później chcemy je kontynuować.
 • D= zaznaczamy, oznacza, że nie jesteśmy zapisani na inny uniwersytet lub inny kurs studiów


Krok 3.

 • A1,A2= Zaznaczamy pole, jeżeli jesteśmy na wyżej niż pierwszym roku, wtedy należy wpisać tutaj sumę punktów CFU (ETCS) jaką uzyskaliśmy podczas ostatniego roku studiów, oraz A2 średnią ocen z uzyskanych egzaminów
 • B= zaznaczamy bez względu na wszystko (idea użycia funduszów które otrzymamy :P) ?
 • C= tu mam problem, osobiscie wydaje mi się, ze chodzi tu o to czy jesteśmy zapisani na kurs studiów w rodzaju laurea triennale lub specialistica, kolega Włoch jednak mówi, że te pole oznacza, że do momentu wysyłania podania mamy zdane wszystkie dotychczasowe egzaminy. Zatem zaznaczenie pozostawiam wam, jeśli ktoś ma aktualniejsze dane to prosze pisac.
 • D= nawet Włoch nie potrafi mi powiedzieć, postaram się uaktualnić gdy dorwę drugiego laptopa.
 • E= nie zaznaczamy, chyba że jesteśmy zapisani na Fuori Corso albo powtarzamy rok studiów
 • F= deklaracja warunków materialnych studenta zameldowanego poza miejscem studiowania
 • G= osoba wypełniająca podanie deklaru tym samym, że jest studentem zameldowanym poza miejscem studiowania oraz 1*) posiada kontrakt zamieszkania (w tym przypadku na terenie Mediolanu, a raczej Comune di Milano) przez minimum 10 miesięcy 2*) posiada j/w kontrakt ale dla Comune podległej Comune di Milano 3*) jest gościem w publicznej lub prywatnej strefie zamieszkania (zaznaczamy) jeśli wynajmujemy pokój, cokolwiek i posiadamy 4*) bez żadnej możliwości zamieszkania do momentu prezentacji zapytania
 • H= Informacje o dochodzie rodzinnym i jej składzie
 • K= 1*)wnoszący prośbę o stypendium prowadzi niezależny od rodziny tryb życia w znaczeniu materialnym 2*) (zaznaczamy zwykle) wnoszący prośbe jest członkiem rodziny złożonym z [3] ilość mieszkańców. 3*) wnoszący podanie jest niepełnosprawnym o poziomie niepełnosprawności większym niż 66% (dołączyć zaświadczenie ASL) lub porusza się na wózku

Krok 4 (Sezione 6). A=Sytuacja ekonomiczna

 • B= składający podanie dołącza zaświadczenie ISEE, jeśli takowe dołączamy zaznaczamy to pole, gdy nie byliśmy w stanie tego zrobić, nie zaznaczamy i wpisujemy poniżej kwtoy samemu.
 • C,D,E= przepisujemy z dokumentu ISEE poszczególne wartości. Postaram się dopisać znaczenia dla poszczególnych wartości gdy szczegółowo dowiem się co oznaczają. Wydaje mi się, że *łączny dochód rodziny, *łączna wartość posiadanych własności, *?

 • Krok 5. (Sezione 7)

 • A= Poświadczenie czy w rodzinie znajdują się bracia lub siostry z następującą sytuacją ekonomiczną: *wartość posiadanych ruchomości, *wartość posiadanych nieruchomości, *całkowity deklarowany przychód
 • B= Poświadczenie czy rodzina posiada dochód lub własność niezarejestrowaną na terenie Włoch.
 • Warto pamiętać aby wartości sekcji 6 i 7 nie zawierały wyłącznie zer, bo to dyskwalifikuje nas na starcie.

  Kilka słów regulaminu i instrukcji, potrzeba jedynie daty oraz czytelnego podpisu studenta składającego podanie (A).

  Informacje bankowe o posiadanym koncie, które należy uzupełnić. W moim przykładzie: INTESA SANPAOLO to nazwa banku, 00129 to numer oddziału, VIA… to adres oddziału, w którym zakładalismy konto. Parametry A,B,C,D,F otrzymujemy prosto z banku. IBAN nie zawsze jest nam z góry przyznany i okazany, ale nie jest konieczny jesli przelewy maja przechodzic za granice. Następnie znów data i podpis.

  KONIEC
  Po wypełnieniu poprawnym formularza, nalezy go dwukrotnie wydrukowac. Obydwie kopie podpisać. Jedną wraz z dokumentami o których pisałem wysłać na adres agencji stypendialnej przesyłką zwrotną.

  VII. Otrzymaliśmy stypendium?
  O pozytywnym rozpatrzeniu naszej prośby o stypendium zostajemy powiadomieni pocztą. Również odwołania traktuje się tą drogą. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy stypendium zostało nam przydzielone oraz w jakiej formie- jest formularz internetowy. Podajemy w nim nasze personalia lub matricolę (numer albumu otrzymany podczas rejestracji na studia). Formularz zwykle jest elementem strony internetowej Agencji czuwającej nad przyznawaniem stypendium. W przypadku Universita di Bologna wyniki możemy sprawdzić bezpośrednio na witrynie ARSTUD.

  W przypadku, gdy stypendium nie zostało nam przyznane- przysługuje nam trzydziestodniowe odwołanie od tej decyzji. W przypadku kolejnej, negatywnej decyzji, możemy wystąpić o drugie odwołanie. Później pozostaje nam załatwiać sprawę indywidualnie. Polecam właśnie wtedy udać się do Centro Tutorato Studenti, tam dokładnie wszystko wytłumaczą.

  VIII. Przydatne odnośniki

  Uniwersytety we Włoszech:

  Stypendia:

  Poprzedni

  Cessalto: Wypadek z udziałem polskiego kierowcy

  Silvio Berlusconi

  Następny

  Dodaj komentarz