Włoskie CV i list motywacyjny

przez redakcja

Przygotowanie CV we Włoszech nie podlega żadnym sztywnym regułom. Generalnie chodzi o to, aby dokument był napisany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na konkretne stanowisko.

Warto jednak przestrzegać kilku podstawowych zasad dotyczących formy CV: dokument powinien być napisany odręcznie, na białym papierze formatu A4, a jego długość nie powinna przekraczać 2 stron. CV może być napisane w porządku chronologicznym lub nie, i powinno zawierać wszystkie podstawowe dane o kandydacie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz poziomu umiejętności informatycznych i językowych.

List motywacyjny

List motywacyjny powinien być również napisany odręcznie, na białym papierze formatu A4 i nie powinien przekraczać 1 strony. Do listu we Włoszech nie dołącza się żadnych innych dokumentów, kopii (lub oryginałów) dyplomów czy referencji. Powinny one być przedstawione pracodawcy podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Formularze aplikacyjne

Wypełnienie tego typu dokumentów wymagane jest zwykle w przypadku rekrutacji w dużych przedsiębiorstwach lub konkursach na stanowiska administracyjne. Zwykle można je znaleźć na stronach internetowych i po wypełnieniu odesłać e-mailem, faxem lub pocztą. Formularz zawiera takie same informacje jak CV, ale są one umieszczone w określonym porządku.
Pytania nie mogą dotyczyć wyznania religijnego, przynależności partyjnych, sytuacji osobistej lub rodzinnej kandydata, a także stanu jego zdrowia. Nie ma potrzeby dołączania do Formularza CV, listu motywacyjnego czy innych dokumentów potwierdzających wykształcenie lub kwalifikacje.

Poprzedni

Włoskie portale pracy

Rozmowa kwalifikacyjna po Włosku

Następny

Dodaj komentarz